Alt.fan.dune

Z Encyklopedie Duny
Přejít na: navigace, hledání

ALT.FAN.DUNE

Obsah

Čo to je?

Alt.fan.dune je e-mailová diskusná skupina s tématikou týkajúcou sa série Duny od Franka Herberta a akejkoľvek jej adaptácie, vrátane filmov a všetkých hier. Skupina poskytuje priestor na komunikáciu fanúšikov Herbertovho diela.

Diskutuje sa o všetkom, čo má vzťah k Herbertovej sérii o Dune a akejkoľvek jej adaptácií, o samotnom Frankovi Herbertovi a aj jeho ostatných dielach. Diskutovať o strategických hrách od Westwoodu s tématikou Duny je vhodnejšie inde, napr. na alt.games.dune-ii.virgin-games.

Výmena súborov v tejto skupine nie je dovolená. Relevantné súbory by mali byť poslané do vhodnej alt.binaries skupiny a odkaz na tieto súbory môže byť odoslaný do alt.fan.dune.

Vhodné je tiež dodržiavať niektoré ďalšie pravidlá. Pri písaní do diskusnej skupiny nepoužívajte HTML formát ale štandardný textový, aby bolo čítanie textov možné a pohodlné pre všetkých.

Ak diskutujete s osobou, ktorá evidentne ešte nečítala určité knihy zo série, používajte značku <SPOILER> ako varovanie, ktoré ju upozorní na informáciu, ktorú môže získať až po prečítaní príslušnej časti (knihy). To isté platí pre otázky týkajúce sa zápletky, ktorá je v ďalšom pokračovaní zrejmá, napr. "Je Paul Kazateľom?"

Vo vlastnom záujme sa snažte písať jasne a stručne. Venujte pozornosť pravopisu. Snažte sa držať témy. Vždy píšte zdvorilo a slušne. Neurážajte, ani na urážky neodpovedajte.

Prispievateľ, ktorý prekročí hranice tolerancie sa môže nájsť "na vedľajšej koľaji" väčšinou skupiny, čo znamená, že na príspevky takéhoto človeka nebude nikto odpovedať.

Jazykom diskusnej skupiny je angličtina. Používajú sa tu určité skratky a špeciálna terminológia:

Terminológia

 • * za menom znamená, že meno v otázke je skutočná, reálna osoba a nie charakter z Duny.
 • afd: alt.fan.dune
 • AG: After Guild (Po Gilde)
 • AM: Ancestral (sometimes called Genetic) Memory (genetická pamäť, Zdedené spomienky)
 • BG: Bene Gesserit (sometimes: Before Guild) (Bene Gesserit, Sesterstvo, niekedy vo význame Pred Gildou)
 • BBHKA: Before Brian Herbert and Kevin J. Anderson (pred B.Herbertom a K.J.Andersonom)
 • BH: Brian Herbert*/Baron Harkonnen
 • BJ: Butlerian Jihad (Služobnícky džihád)
 • BT: Bene Tleilax
 • CD/C:D/ChD/Ch:D: "Chapterhouse Dune" ("Kapitula Duna")
 • CET: Commission of Ecumenic Translators (Komisia ekumenických vykladačov)
 • (Dune) Chronicles: FH's six Dune novels (6 románov FH)
 • CoD: "Children of Dune" ("Deti Duny)
 • D: "Dune" ("Duna")
 • D:HA: "Dune: House Atreides" ("Predohra k Dune: rod Atreidov")
 • D:HH: "Dune: House Harkonnen" (Predohra k Dune: rod Harkonnenov)
 • D2K: Dune 2000
 • DDL: Dino De Laurentiis (Corp.)*
 • DC: Dune Chronicles (kronika Duny)
 • DE: Dune Encyclopedia
 • DI: Duncan Idaho
 • DL: David Lynch*
 • DM: "Dune Messiah" ("Spasiteľ Duny")
 • Dune buggy: A fan of Dune (fanúšik Duny)
 • Duniverse: The fictional universe of the "Dune" series (fiktívny vesmír Duny)
 • EoMF: Enemies of Many Faces (pozri aj OoMF)
 • FD: Face Dancers (pozri aj NFD, RNFD) (Tvárový tanečník)
 • FH: Frank Herbert*
 • GE: God Emperor (Leto II)
 • GEoD: "God Emperor of Dune" ("Božský Imperátor Duny")
 • GHM: Gaius Helen Mohiam / Great Honoured Matre (Ctihodná matka)
 • GJ: Gom Jabbar
 • GN: Guild Navigator
 • GP: Golden Path (Zlatá cesta)
 • H: Harkonnen(s)
 • HA: House Atreides / "Dune: House Atreides"
 • HM: Honoured Matre(s) (Ctihodné matky)
 • HoD: "Heretics of Dune" (Kacíri Duny")
 • JS: John Schoenherr*
 • KH: Kwisatz Haderach
 • KJA: Kevin J. Anderson*
 • LttLH: "Listening to the Left Hand" ("Načúvanie ľavej ruke")
 • M&D: Marty and Daniel
 • MoS: Mark of Siona
 • MS: Mother Superior
 • NDR: No Dune References (žiadne odkazy k(v) Dune)
 • NFD: "New" Face Dancers (see also FD, RNFD) ("noví" Tvároví tanečníci)
 • OC(B): Orange Catholic (Bible) (Oranžsko-Katolícka biblia)
 • OE: Old Empire (staré Impérium)
 • OM: Other Memory
 • OoMF: Ones of Many Faces (pozri aj EoMF)
 • RM: Reverend Mother (RMGHM: Rev. Mother GHM) (Matka predstavená)
 • RNFD: (humorous) "Really New" Face Dancers (Marty and Daniel) (humorne: "skutočne noví" Tvároví tanečníci - Marty a Daniel)
 • SA: Spice Agony (melanžová agónia)
 • SG: Spacing Guild (Kozmická Gilda)
 • shun: Refuse to reply to any posts made by a certain poster (odmietnutie odpovedať na akýkoľvek príspevok od daného diskutujúceho)
 • SODR: Sort of Dune related
 • SS: Salusa Secundus
 • SY: Standard Year (štandardný rok)
 • TFM: (humorous) "The Fandom Menace" ("Dune: House Atreides")
 • TFO's: The First Ones* (alt.fan.dune kmeti)
 • TM: Tleilaxu Masters
 • TP: Telepathy
 • UD: Ultimate Duncan (Duncan of HoD/Ch:D)
 • WEM: Dr. Willis E. McNelly* (v DE: Walter E. Meyers*)
 • WoL: Water of Life (Voda života)

Ďalej sa používajú termíny a skratky bežné aj inde v rámci internetu:

 • AFAIK: As far as I know (pokiaľ viem)
 • BTW: By the way (mimochodom)
 • FAQ: Frequently asked question(s) (často kladené otázky)
 • flame: Inflammatory message (dráždivá správa - v zmysle nevhodná, vulgárna, provokatívna)
 • IIRC: If I recall correctly (ak si to správne pamätám)
 • IM(H)O: In my (humble) opinion (podľa môjho - skromného - názoru)
 • IOW: In other words (inými slovami)
 • LOL: Laughing out loud
 • newbie: Newcomer to the newsgroup (nováčik v diskusnej skupine)
 • ng: Newsgroup (diskusná skupina)
 • OT: Off-topic / Old-timer (mimo témy/kmeť)
 • OTOH: On the other hand (na druhej strane...)
 • ROTFLOL: Rolling on the floor, laughing out loud (váľať sa po zemi od smiechu)
 • spam: odpadová správa, často reklama
 • troll: osoba, ktorá sa pokúša sabotovať diskusiu provokovaním účastníkov

Linky

Chcete sa zúčastňovať? Skúste Google a do vyhľadávača zadajte alt.fan.dune...

Zdroje

 • diskusná skupina: alt.fan.dune
 • dunefaq@email.com (Gunnar Harboe, Alan Schwartz, Christian Gilmore)