Moneo

Z Encyklopedie Duny
Přejít na: navigace, hledání

Moneo ( - ), otec Siony Atreidovej, majordómus a hlavný poradca Božského imperátora Leta II. Mal husté pieskové vlasy, sivé oči. Pochádzal v priamej línií zo spojenia Ghanimy a Hárk al-Adu. V jeho genetickej výbave boli i gény Duncana Idaha. Zdá sa, že bol zamilovaný do inej ženy, než s ktorou nakoniec splodil potomka. Od tej prvej bol - zrejme na Letov príkaz - oddelený.
Ako odznak svojho úradu nosil bielu uniformu.
V mladosti pre Leta veľa cestoval, dokonca sa i plavil po mori.
Leto ho považoval za aristokrata, žijúceho v minulosti, kam samého seba uzavrel. Rovnako ako on, používal nelegálny počítač.

O osud svojej dcéry sa obával (bola jeho jediným dieťaťom), na prvom mieste však uňho bola služba Letovi II. Ako jeho majordóm mal obrovskú osobnú moc a v Impériu bol známou osobnosťou. Pritom v mladosti sa staval voči Letovi II. rovnako, ako jeho dcéra Siona: tiež patril k vzbúrencom. Bola mu však odhalená podstata Zlatej cesty (a aké to je, byť Božským imperátorom) a na základe toho sa stal Letovým verným služobníkom. Pri skúške získal vnútorný zmysel, ktorý mu hovoril, či je Zlatá cesta neporušená... Šiel za Letom, pretože veril, že on je najlepšou cestou k tomu, aby ľudstvo prežilo. Cítil, že on pre ľudstvo obetoval oveľa viac, ako všetci ostatní... Jeho Skúška: bol prinútený vstúpiť do jaskynného bludiska, pričom mal so sebou iba vak s jedlom a korennú esenciu. Jeho dcéra však bola oveľa odbojnejšia a on sa obával, že metódy použité na neho nebudú v jej prípade účinkovať.

V bližšie neurčenom čase mu Malky ponúkol nejaké veľmi veľké pokušenie, aby vykonal istú vec... (o čo sa presne jednalo, nie je jasné, tou vecou by mohlo byť zavraždenie Leta II....)

V čase slávnostnej púte do mesta Onn mal 118 rokov. Užívať korenie, aby si predĺžil život, odmietol. Bál sa jeho ďalších účinkov, ktoré by naňho ako Atreida mohlo mať. Chcel vidieť ako bude Siona uvedená do kráľovských služieb ako budúca riaditeľka Imperiálnej spoločnosti Rybích hovorkýň (Zastával tento úrad on?).

Veľmi ho nahnevalo, keď sa dozvedel o Letovom zasnúbení s Hwi Nori až z oficiálneho oznámenia. Nepovažoval to za rozumné, obával sa, že povedačky o Imperátorových abnormálnych sexuálnych praktikách, ktoré rozširovali Tleilaxania, teraz dopadnú na úrodnú pôdu. Leto ho poveril prípravami svadby, ktorá sa mala konať v dedine Tabur v Saríre. A tiež mu prikázal, aby zabránil kontaktom medzi Duncanom Idahom a Hwi Nori. Leto ho chcel s ňou spojiť, ale z nejakých bližšie nedefinovateľných dôvodov už bolo neskoro.

Monea šokovala ľahkomyseľnosť Duncana, s akou verejne odporoval rozhodnutiam Božského imperátora. Duncan veril, že vesmír je rukojemníkom Letových rozmarov. Celé jeho Impérium sa mu hnusilo, hnusili sa mu homosexuálne praktiky Rybích hovorkýň... Nedokázal pochopiť Monea, jeho oddanosť Letovi, dokonca sa ho pokúsil neúspešne napadnúť. Moneo ho však bez problémov zvládol; ako genetický výtvor Letovho šľachtiteľského programu bol jednoducho "novší model".

Zorganizoval spoločné stretnutie s Idahom, sebou a Hwi Nori. Ospravedlnil sa Duncanovi za to, že ho ponížil. Porozprával im, ako ho Leto skúšal (dal mu nahliadnuť do hrôzy, ktorá by nastala, ak by nezvolil to, čo si zvolil), no zdalo sa, že Duncan to nepochopil. Moneo cítil, že sa neodvratne rúti do skazy...

Dozvedel sa, že Siona skúšku prežila a bol si istý, že to zbrzdí jej buričské ambície. Žiaden Atreides sa podľa neho nemohol postaviť proti Zlatej ceste. Leto sa o to postaral (šľachtením?)... Stala sa veliteľkou Rybích hovorkýň. Moneo ju chcel spolu s Idahom počas svadby Leta II. s Hwi Nori dostať preč, do dedinky múzejných fremenov menom Tuono. Obaja nakoniec súhlasili, sprevádzať ich mala i Nayla. (Zdalo sa, akoby Moneo tak konal preto, lebo chcel Duncana udržať pri živote) Bolo to jeho samostatné rozhodnutie. Keď to Leto zistil, premiestnil tam konanie svojej svadby...

Zúčastnil sa rozhovoru zraneného Malkyho a Leta v Malej citadele. Dozvedel sa z neho o existencií nepriestoru a o tom, že Hwi Nori je vlastne Malkyho upravený klon. Krátko potom ho na Letovu žiadosť zabije.

Na prípravu svadby mal málo času. Bol veľmi nervózny, obával sa o Letovu bezpečnosť. Bol v pasci. Zistil, že je ťažké žiť v prítomnosti, nezmyselné žiť v budúcnosti a nemožné žiť v minulosti. Chybne si myslel, že Leto vytvára budúcnosť z minulosti. Bál sa vesmíru, v ktorom by nebol žiaden Božský imperátor. Radšej by zomrel, než aby videl taký vesmír...


"Ľudia väčšinou veria, že uspokojivá budúcnosť vyžaduje návrat k idealizovanej minulosti, k minulosti, aká v skutočnosti nikdy neexistovala."

Božský imperátor Leto II. (BID)


Tak sa nakoniec i stalo. Zahynul pádom z mosta pri úspešnom pokuse o zavraždenie Božského imperátora Leta II. Atentátnikmi boli jeho vlastná dcéra Siona, ghola Duncana Idaha a Nayla.


"Hmyzí krik v koreňoch stepnej trávy.
Hmyzí krik koniec znamená.
Len jeseň a len pieseň moja
sú farbou listov posledných
v koreňoch stepnej trávy.

"Deň skončil,
všetci odišli.
Deň skončil.
V síči pod zemou
deň skončil.
Vietor búrky znie.
Deň skončil.
Všetci odišli."

Stará fremenská pieseň, ktorú si Moneo spieval tesne pred smrťou (BID)