The Road to Dune

Z Encyklopedie Duny
Přejít na: navigace, hledání


Eye Jim-Burns 1985.jpg

The Road to Dune (Cesta k Dune) je krátky prozaický text, ktorého autorom je Frank Herbert. Pôvodný text bol publikovaný so sprievodnými ilustráciami velšského maliara Jima Burnsa v roku 1985 ako súčasť Herbertovej zbierky Eye (Oko). Má podobu sprievodcu po Arrakis v období po páde padišáha imperátora Shaddama IV. Corrino. Práca predstavuje najzaujímavejšie pamätihodnosti v hlavnom meste planéty, Arrakéne, a popisuje Hlavný palác a Aliin chrám. V texte sa taktiež stretneme s niektorými zariadeniami a postavami z Herbertových románov.


Cesta k Dune

Nasledujúci preklad pôvodného anglického textu obsahuje len niektoré zo sprievodných ilustrácií.


Pristáli ste na planéte Arrakis. Vydávate sa na peší výlet epických rozmerov. Len zriedka absolvuje návštevník svoju cestu na Dunu bez imperiálneho sprievodcu. Tu je ukážka z takéhoto sprievodcu, kompletne s ilustráciami.


Palace Jim-Burns 1985.jpg

Vaša pešia prehliadka planéty Arrakis musí zahŕňať tento príchod cez duny k Hlavnému palácu v Arrakéne (v pozadí). Z diaľky sú rozmery tejto stavby klamlivé, najmä, keď je zahalená pieskom unášaným vo vetre. To, že Hlavný palác, najväčšia stavba, aká kedy bola človekom postavená, by mohla pod jednou strechou poňať viac než desať najľudnatejších miest Impéria, je skutočnosť, ktorá sa stane zrejmou ak sa dozviete, že jeho Atreidskí obyvatelia a ich rodiny, ubytované v priestrannej prístavbe paláca (v popredí), predstavujú okolo tridsaťpäť miliónov duší.


Temple Jim-Burns 1985.jpg

Až vstúpite do Hlavnej prijímacej sály paláca v Arrakéne, buďte pripravení, že sa budete popri všetkej tej doposiaľ nevídanej nesmiernosti cítiť bezvýznamne. Aj keď je socha sv. Alie (v popredí) zobrazená ako "tá, ktorá dáva úľavu od bolesti," jednou z najmenších ozdôb v hale, týči sa do výšky celých dvadsaťdva metrov. K vstupným stĺpom (v pozadí) by sa dalo na seba navŕšiť až dvesto takýchto sôch a stále by nedosiahli na hlavný oblúk vstupu, ktorý sa sám o sebe týči do výšky takmer tisíc metrov pod úrovňou prvých trámov nesúcich nižšiu strechu paláca.

Ak patríte medzi "pravoverných pútnikov," posledných tisíc metrov tohto prístupu do Aliinho chrámu podniknete na kolenách. Táto tisícka metrov vhodne ladí s rozsiahlymi krivkami stavby (v pozadí), ktoré vedú vaše oči k transcendentným symbolom zasväcujúcim tento chrám sv. Alii noža. Slávne "slnkom zaliate okno" (ľavá fasáda chrámu) v sebe snúbi v priehľadnej ukážke, ktorej brilantné farby, zvýraznené slnkom Duny, prenikajú útrobami prizmatických chodieb, každý jeden v ľudských dejinách známy slnečný kalendár.


Ornithopter Jim-Burns 1985.jpg

Na každej púti sa žrebom určí stovka tých, ktorí podniknú trojdňový výstup tajnými priechodmi a chodbami Hlavného paláca, aby mohli v polovici cesty nahor zhliadnuť z tohto výklenku osobnú ornitoptéru Muad'Diba. Stojí na jeho súkromnej pristávacej plošine pri vnútornej stene paláca. Úzky pás okien v rodinných sieňach Atreidov sa leskne na vysokej stene vľavo. Obsluha, ktorá práve ukončila pravidelnú kontrolu ornitoptéry, sa vracia do paláca s tradičným pokrikom Fremenoch, ktorý možno z vyhliadky jasne počuť: "Jeho voda je v bezpečí!"


Toto iksanské vykurovacie teleso v prevedení akoby obrej perly na zdobenom stojane, vás víta v bočnej chodbe Hlavného paláca. Prstencami stiahnutý vrkoč zaraďuje muža obsluhujúceho teleso medzi mestských Fremenov. Na vašom výlete po planéte Arrakis uvidíte veľa takýchto iksanských artefaktov, z ktorých niektoré sú osadené vzácnymi drahokamami. Všetky sú vyrobené z drahých kovov špecializovanými remeselníkmi, z ktorých poniektorí venujú dokončeniu jednej dekoratívnej rady celé roky. Na tomto ohrievači možno badať dôraz na detail. Obsahuje dvadsať drahých kovov v každom brúsenom stupni.


Mohiam Jim-Burns 1985.jpg

V súkromnom priechode Hlavného paláca prechádzajúci pútnik zriedkavo stretne Ctihodnú matku Gaius Helenu Mohiamovú. Slávna Benegesseriťanka sa tu vľúdne pozastavila, aby ju mohli zaznamenať vo svetle luminy. Všimnite si jej svadobné stuhy. Tie značia jej večné puto k Sesterstvu. Lumina je starodávny vynález, ktorý pravdepodobne pochádza z obdobia pôvodnej migrácie Atreidov z Caladanu. Popraskaný okraj vľavo na spodnej strane gule by mohol naznačovať drsné zaobchádzanie počas útoku Harkonnenov. Mnoho artefaktov z týchto neľahkých čias prežilo a bolo obnovených na príkaz samého Muad'Diba.


Irulan Jim-Burns 1985.jpg

Tento autentický vzhľad princezny Irulán, Muad'Dibovej panenskej manželky, by ste si mali pred cestou na Arrakis vryť do pamäte. Pútnici by sa mali vyvarovať jej falošným zobrazeniam. Obchodníci vás budú s takýmito upomienkovými predmetmi oblietať. Irulán autorizovala predaj iba tohto portrétu.


Idaho Jim-Burns 1985.jpg

Tvár Duncana Idaha, Gholu - bojovníka, učiteľa, priateľa a poradcu Muad'Diba sa na vás uprene pozerá z tohto oficiálneho portrétu. Pútnikom na pešej púti po Arrakis ho ponúkajú len obchody v paláci. Všetky príjmy z ich predaja putujú na podporu Fremenov na dôchodku a prispievajú k vzdelávaniu fremenských sirôt.


Do slovenčiny preložil Pavol A. Horňák