Ústna história

Z Herbert's dune
(přesměrováno z Ústnej histórií)

Ústna história - súhrn spomienok, útržkov a piesní, popisujúcich putovanie fremenov z planéty na planétu, prenasledovanie a zotročovanie a konečne príchod na Dunu. Meno vzniklo preto, že táto história nebola nikdy zapísaná a predávala sa ústne z generácie na generáciu. V mnohom sa líšila od oficiálnej, upravenej histórie. Dochovali sa v nej až prekvapivo presné informácie.
Rovnaký termín sa používal na prakticky rovnaký súhrn, ktorý ale popisoval premenu Duny na Arrakis pred nástupom Pána Leta k moci a krátko po ňom.


"Noc je pre uši."

fremenská zásada (DD)


"Tu veje piesok; tam veje piesok.
Tam čaká boháč; tu čakám ja."

Hlas Šaj-hulúda (Z Ústnej histórie, BID)


"Tak skoro ďalšia Slávnosť?" spýtal sa Pán Leto.
"Už je to desať rokov," odpovedal majordómus.

Usudzujete z tohoto rozhovoru, že Pán Leto nevníma plynutie času?

Ústna história (BID)


"Vodcovstvo sa nemôže vyhnúť jednému problému: Kto bude hrať boha?"

Muad´Dib (z Ústnej Histórie, BID)


"Nevytvárajte hrdinov," povedal môj otec."

Ghanimin hlas (z Ústnej histórie, BID)


"Bol jeden muž, ktorý každý deň sedel a díval sa zvislým otvorom po jedinej vypadnutej doske vo vysokej drevenej ohrade. Každý deň okolo úzkeho otvoru prechádzal divoký osol z púšte - najskôr čumák, potom hlava, predné nohy, dlhý hnedý chrbát, zadné nohy a nakoniec chvost. Jedného dňa muž vyskočil so žiarou veľkého objavu v očiach a vykríkol, aby ho všetci počuli: Je to jasné! Čumák je príčinou chvosta!"

Príbehy skrytej múdrosti, z Ústnej histórie Rakis (KD)


"Tvoj Pán vie veľmi dobre, čo máš v srdci. Tvoja duša s tebou dnes zúčtuje sama. Nepotrebujem svedkov. Nenačúvaš svojej duši, ale svojmu hnevu a rozhorčeniu."

Pán Leto kajúcnikovi (z Ústnej histórie, BID)


"Pokiaľ túžiš po nesmrteľnosti, popri formu. Všetko, čo má formu, má i smrteľnosť. To, čo je nad formou, je beztvaré a teda nesmrteľné."

Z Ústnej histórie, autor je pravdepodobne Leto II. (BID)