7. verzia scenára k Dune Davida Lyncha - slovenský preklad

Z Herbert's dune

D U N E, VII. VERZIA, DAVID LYNCH, 9. december 1983

Slovenský preklad prvej štvrtiny scenára


1. ARRAKIS – POHĽAD Z VESMÍRU

Známa tiež ako DUNA, domov Fremenov, potomkov zensunnitských pútnikov.

1A. INTERIÉR. SKALNÁ RÍMSA - SÍČ TABR - NOC

TEMNOTA

PRECHÁDZA DO tmavých očí záhadnej tváre CTIHODNEJ MATKY RAMALLO, ktorá sedí opierajúc sa o hladkú čiernu skalu. Jej oči sú atramentovo modrá v modrej a jej bledá pleť je strašidelne priesvitná. Jej hlas sa OZÝVA akoby vo veľkej jaskyni.

CTIHODNÁ MATKA RAMALLO: „Sme tajomstvom Vesmíru.“

ODPOVEĎ DVADSIATICH TISÍCOK HLASOV: „Bi-la kaifa.“

CTIHODNÁ MATKA RAMALLO: „Sme tajomstvom Vesmíru. Poznáme korenie... korenie známe tiež ako melanž... najväčší poklad Vesmíru. Nachádza sa iba na jedinej planéte – našej Dune, na Arrakis. Poznáme korenie a plán selektívneho šľachtenia ľudskej rasy Sesterstvom Bene Gesserit, plán deväťdesiatich generácií, ktorý má vytvoriť Kwisatza Haderacha, toho, ktorého korenie zobudí.“

ODPOVEĎ DVADSIATICH TISÍCOK HLASOV: „Bi-la kaifa.“

CTIHODNÁ MATKA RAMALLO: „A teraz Proroctvo…“

Ticho... potom silný nízky organový TÓN rozozvučiaci sa v priestore jaskyne.

CTIHODNÁ MATKA RAMALLO (POKRAČUJE): „Príde... hlas z vonkajšieho sveta, prinášajúc svätú vojnu, Džihád, ktorá očistí Vesmír a vyvedie nás z temnoty. Narodí sa matke z Bene Gesseritu. – Ctihodná matka pokračuje v prednese Proroctva, ale my ho nepočujeme. Silný zvuk vetra DUJE hlasnejšie a hlasnejšie, prekryjúc jej hlas.

Obraz sa ROZPLYNIE.

1B. KAITAN – POHĽAD Z VESMÍRU

Domovská planéta rodu Corrino a Shaddama IV., Imperátora známeho vesmíru.

2. INTERIÉR. KVAPKA - NOC

PRECHÁDZA do:

...vnútra jednej kvapky vody. Obraz sa zľahka mení.

2A. EXTERIÉR. KVAPKA - NOC

ÚSTUP do záberu odhaľujúceho okolie kvapky. Počuť vzdialené DUNENIE a v kvapke môžeme vidieť zdeformovaný obraz hviezdnej lode pristávajúcej na sofistikovanom prístavisku.

3. (Vymazané)

3A. EXTERIÉR. PRÍSTAVISKO – IMPERÁTOROV PALÁC - NOC

Na tmavom prístavisku sa z lode do žľabov vyvalia chemikálie a Gilďania sprevádzajúci kontajner sa vyroja z otvoreného výstupu.

4. až 6. (Vymazané)

7. INTERIÉR. TRÓNNA SÁLA – IMPERÁTOROV PALÁC - NOC

IMPERÁTOR je v Trónnej sále obklopený zástupom DVORANOV.

Náhle cez malé dvere vstupuje STRÁŽCA a rýchlo kráča k INÉMU STRÁŽCOVI. Spustí sa varovný TÓN. Imperátor sa nervózne otočí. Stráže rýchlo začínajú vyprázdňovať veľkú miestnosť. Niekoľko žien sa hrnie ku dverám. Jedna z nich, IRULÁN, sa zastavuje a vrhá znepokojený, starostlivý pohľad na svojho otca, Imperátora.

IRULÁN: „Otec.“

IMPERÁTOR: „Irulán.“

Vidí, že SARDAUKARSKÍ DÔSTOJNÍCI ho teraz obklopujú, hovoria s ním. Irulán sa otáča a odchádza. Imperátor odchádza od svojich dôstojníkov do centra teraz prázdnej miestnosti. Zhadzuje svoj zlatý plášť z pliec. Stojí zamyslený vo svojej elegantnej čiernej uniforme.

Je ohlásená Ctihodná matka a sardaukarskí dôstojníci ju nechávajú s Imperátorom samu.

IMPERÁTOR (rýchlo): „Za pár minút dorazí navigátor Gildy tretieho stupňa!“

CTIHODNÁ MATKA: „Cítili sme jeho prítomnosť.“

IMPERÁTOR: „Budem chcieť telepatický prieskum počas jeho návštevy a správu, keď skončíme.“

CTIHODNÁ MATKA: „Ich myšlienky sú tak… pohybujú sa v podivných smeroch...“

IMPERÁTOR: „Áno?“

CTIHODNÁ MATKA: „Násilná evolúcia ľudí stimulovaná melanžou mení mnoho vecí… Musím si k nemu sadnúť blízko.“

IMPERÁTOR: „On nedovolí nikomu okrem mňa, aby ho videl. Musíte byť vonku z tejto miestnosti… Robte čo dokážete.“.

CTIHODNÁ MATKA: „Som vašou Hovorkyňou pravdy, vaša Výsosť… (zacítiac čosi mimo miestnosti). Je tu, vaše Veličenstvo.

Dvere do Imperátorových komnát pod vytesaným nápisom "Právo je rozhodujúcou vedou" sa odsúvajú a 50 ČLENOV GILDY tlačia dovnútra 50 stôp (15 metrov) dlhý obrovský čierny kontajner. Jeden z nich oslovuje Imperátora cez prekladací prístroj.

SPREVÁDZAJÚCI ČLEN GILDY č.1 (TANKED GUILDSMEN #1): „Benegesseritská bosorka musí odísť.“ – Imperátor vrhne pohľadom na Ctihodnú matku.

IMPERÁTOR: „Nechajte nás.“

CTIHODNÁ MATKA: „Áno, vaša Výsosť.“

IMPERÁTOR (potom, čo odíde): „Sme sami…“

8. INTERIÉR. CHODBA – IMPERÁTOROV PALÁC - NOC

Ctihodná matka vstupuje cez dvere a sadá si na kreslo tesne za dverami. Zatvára oči.

9. INTERIÉR. TRÓNNA SÁLA – IMPERÁTOROV PALÁC - NOC

V Imperátorovej komnate sa ČLENOVIA GILDY SPREVÁDZAJÚCI KONTAJNER usporadúvajú do formácie tvaru V okolo neho. Náhle sa kontajner otvára, pomaly a obdivuhodne odhaľujúc obrovskú nádobu so stenami s hrubého skla. V nádobe sa vznáša 20 stôp (6 metrov) veľký NAVIGÁTOR 3.STUPŇA, najviac sa podobajúc na kríženca medzi pastovito bledým človekom a vykŕmeným lúčnym koníkom.

Nádoba je vyplnená víriacim oranžovým melanžovým plynom a členovia Gildy neustále odsávajú toxické chemikálie odkvapkávajúce zo dna kontajnera. Náhle sa Navigátor pohne v nádobe smerom k Imperátorovi. Jeho hlava je obrovská a mäsitá, podobná hlave obrovskej kobylky – oči sú úplne tmavomodré. Jeho hlas je vysokým, drsným šepkaním a komplikovaný elektrický prístroj pred nádobou ho prekladá do zrozumiteľnej reči a reprodukuje do miestnosti.

NAVIGÁTOR: „Práve sme ohli vesmír z Iksu...“

IMPERÁTOR (mimoriadne nervózny): „Áno?... Aká bola cesta?“

NAVIGÁTOR (po dlhej prestávke): „Na Ikse mnoho strojov… nových strojov.“

IMPERÁTOR: „Oh, áno?“

NAVIGÁTOR: „Lepšie ako tie na Riches... Ste priehľadný... Vidím mnoho vecí... Vidím plány v iných plánoch.“

IMPERÁTOR: „Je nejaký problém?... Obyčajne je nejaký problém, keď nás jeden z vás navštívi.“

Žiadna odpoveď.

NAVIGÁTOR (nakoniec): „Odpoveď je v probléme…“

10. INTERIÉR. CHODBA – IMPERÁTOROV PALÁC - NOC

Mimo Imperátorovej komnaty sedí Ctihodná matka, oči zatvorené, v tvári výraz napätia a vyčerpanosti.

11. INTERIÉR. TRÓNNA SÁLA – IMPERÁTOROV PALÁC – MENTÁLNY OBRAZ CTIHODNEJ MATKY - NOC

Veľmi rozmazaná scéna Imperátora s navigátorom Gildy. Nevníma anglickú verziu ale oveľa odlišnejší jazyk, ktorý je fascinujúce počúvať. Spevavý monológ.

12. INTERIÉR. TRÓNNA SÁLA – IMPERÁTOROV PALÁC - NOC

NAVIGÁTOR: „Vidím dva veľkorody -- rod Atreides, rod Harkonnen – v spore... Vidím za tým Vás.“

IMPERÁTOR: „Áno.“

Navigátor zhlboka nadychuje melanžový plyn a mierne v nádobe šuchotá.

NAVIGÁTOR: „Musíte sa s nami rozdeliť.“

IMPERÁTOR: „Rod Atreidov buduje tajnú armádu!... používajúc techniku, ktorá je nám neznáma... techniku využívajúcu zvuk. Vojvoda je v Landsraade stále populárnejší… mohol by ma ohroziť... Prikázal som rodu Atreidov obsadiť Arrakis a ťažiť tam korenie... a tak nahradiť ich nepriateľov Harkonnenov... Rod Atreides neodmietne pre fantastickú moc, ktorú si myslia, že získajú. Potom, v určenom čase sa barón Harkonnen vráti na Arrakis a povedie tajný útok na rod Atreides... Sľúbil som barónovi 5 légií svojich sardaukarov.“

NAVIGÁTOR: „Tak Harkonneni vás zbavia rodu Atreides...“

IMPERÁTOR: „Áno.“

13. INTERIÉR. CHODBA – IMPERÁTOROV PALÁC - NOC

Vonku Ctihodná matka vidí túto scénu mentálne. Náhle sa strhne a otvorí oči.

14. INTERIÉR. TRÓNNA SÁLA – IMPERÁTOROV PALÁC – MENTÁLNY OBRAZ CTIHODNEJ MATKY - NOC

Navigátor Gildy sa k nej otočí a priblíži sa k nej veľmi blízko. Počujeme navigátora, ako k nej hovorí.

NAVIGÁTOR (k Ctihodnej matke, mentálne): „Ctihodná matka... Venujem vám tleilaxanskú cestu (I will give you the Tleilaxu Path.)“

CTIHODNÁ MATKA (V.O.) (rozrušený šepot) „Šancu na únik? Ale pre koho?“

15. INTERIÉR. TRÓNNA SÁLA – IMPERÁTOROV PALÁC - NOC

IMPERÁTOR: „Počujete ma?... Ak má táto návšteva čokoľvek čo robiť s korením...“ – Navigátor Gildy sa v nádobe dosť prudko zachveje a zašuchotá.

NAVIGÁTOR: „POČÚVAJTE MA!! Korenie musí prúdiť... korenie mi umožnilo urýchlenú evolúciu počas štyroch tisícok rokov... umožnilo vám žiť dvesto rokov... korenie pomáha vyrábať šťavu saphó, ktorá dáva mentatom s ich červenými perami schopnosti živých počítačov… Skrytá stránka korenia... voda života.

16. INTERIÉR. CHODBA – IMPERÁTOROV PALÁC - NOC

CTIHODNÁ MATKA (V.O.): „Nemal by o tom hovoriť…“

15. SPÄŤ NA SCÉNU

NAVIGÁTOR: „...dáva Bene Gesseritu metafyzickú schopnosť vidieť na druhú stranu... mať mimoriadne schopnosti... Naša moc ohýbať vesmír je v korení... Bez nás by sa vaše Impérium rozpadlo na izolované roztrúsené planéty. Vy by ste sa stratil…“

IMPERÁTOR: „Môžem vás uistiť…“

NAVIGÁTOR: „Neprerušujte!!! Nehovorte o korení ľahkovážne... JEDNA MALÁ POZNÁMKA...

16. SPÄŤ NA SCÉNU

CTIHODNÁ MATKA (V.O.): „Teraz to príde…“

17. INTERIÉR. TRÓNNA SÁLA – IMPERÁTOROV PALÁC - NOC

NAVIGÁTOR: „My sami... predpovedáme malý problém s rodom Atreides... Paul.... Paul Atreides.

IMPERÁTOR: „Máte samozrejme na mysli vojvodu Leta Atreida... jeho otca.“

strana stratená

24. EXTERIÉR. HRAD CALADAN - NOC

Vysoko na útese stojí hrad Caladan, temný a stredoveký. Vidieť svetlo v okne obrátenom k moru…

25. INTERIÉR. TRÉNINGOVÁ MIESTNOSŤ - HRAD CALADAN - NOC

...pri žiariacom otáčajúcom sa glóbuse. Paul sedí za stolom tvaru L, študujúc filmknihy a mapy Arrakisu a Vesmíru.

25A. VLOŽKA - FILMKNIHA

Vidíme obrovské hviezdne polia a galaxie.

25. SPÄŤ NA SCÉNU

PAUL (šepkajúc): „Teraz sme tu… 19 svetelných rokov od...“

25A. VLOŽKA - FILMKNIHA

Vidíme pohyb galaxií a počujeme bzukot.

PAUL (V.O.) (šepkajúc) „... od Epsilon Alangue... je Arrakis.“

Pohyb sa zastaví, potom vidíme rásť Arrakis na obrazovke filmknihy a vidíme, že je to planéta nekonečných púští.

25. SPÄŤ NA SCÉNU

PAUL (znovu šepkajúc): „Vyzerá vyprahnuto…“

25A. VLOŽKA - FILMKNIHA

Obraz sa znovu zväčšuje a my vidíme arrakénske údolie.

FILMKNIHA (V.O.): „Každý deň palmy pozdĺž vonkajších múrov paláca v Arrakéne spotrebujú množstvo vody, ktorá by udržala pri živote sto mužov. Palmy boli zasadené Harkonnenmi, aby dávali okázalo najavo ich vodné bohatstvo pred fremenským mestom.“

25. SPÄŤ NA SCÉNU

PAUL: „Ako ďaleko sú odtiaľto Harkonneni?“

25A. VLOŽKA - FILMKNIHA

Hviezdne polia a galaxie sa nato mierne posunú.

PAUL (V.O.) (šepkajúc): „Tu!... Giedi Prima a barón Harkonnen... nepriateľ.“

25. SPÄŤ NA SCÉNU

V pozadí počuť hlasnejší zvuk krokov na hrubej drevenej podlahe. Vstúpia THUFIR HAWAT, GURNEY HALLECK a DR. YUEH. Paul je otočený ku dverám chrbtom. Thufir náhle nasadí ustarostený výraz, keď si to všimne.

PAUL (neotočiac sa): „Viem, Thufir, sedím chrbtom ku dverám.“

Hawat potlačí úsmev.

PAUL (pokračujúc): „Počul som ťa, Dr. Yueha a Gurneyho prichádzať.“

THUFIR: „Tieto zvuky možno napodobniť.“

PAUL: „Poznal by som rozdiel.“

Paul vstáva a otáča sa k nim.

-- THUFIR (vnútorný hlas): „Áno. Pravdepodobne poznal.“

PAUL: „Poslal ťa môj otec, aby si ma vyskúšal. Tak hudbu?“

Thufir sa zamračí.

GURNEY: „Hudbu nie. Zbalil som sa už na prechod. Tréning so štítom.“

PAUL: „Tréning so štítom? Gurney... trénovali sme – dnes ráno.... Nemám náladu.“

GURNEY (nahnevane): „Nemáš náladu?! Nálada je dobrá pre dobytok a milostné hrádky... nie pre boj.“

PAUL: „Prepáč, Gurney.“

GURNEY: „To mi nestačí.“

Gurney vyťahuje svoj nôž.

25B. EFEKT ŠTÍTU - BOJ

Gurney aktivuje svoj osobný štít, spustiac mihotajúce sa silové pole okolo svojho tela. Rýchlo sa približuje k Paulovi. Paul bleskovo zapína svoj štít, vyťahuje nôž a skáče dozadu, pripravujúc sa chvatne na boj.

GURNEY: (jeho hlas znie cez silové pole zvláštne): „Bráň sa!“

Gurney skáče vysoko a potom dopredu v divokom útoku. Paul ustupuje. Okraje štítov pri kontakte hlasito praskajú.

PAUL (vnútorný hlas): „Čo to do Gurneyho vošlo? Nepredstiera.“

Paul sa posúva dopredu a boj sa rýchlo presúva miestnosťou. Zápach ozónu sa stupňuje, ako štíty narážajú a iskria pri kontakte. Paul odvracia útok nadol a vedie Gurneyho proti stolu, vyraziac v pravý moment nožom ponad stôl priamo na jeho krk.

PAUL: (hlas skreslený štítom): „To je to, o čo sa snažíš?“

GURNEY (hlas skreslený štítom): „Dobre... pomalý pohyb prejde štítom... ale pozri sa dolu.“

Paul sa pozrie a vidí Gurneyho čepeľ pri svojich slabinách.

GURNEY (pokračujúc): „Spojili by sme sa v smrti. Akokoľvek, vyzerá to tak, že si nakoniec „náladu“ dostal.“

PAUL: „Skutočne by si prelial moju krv?“

GURNEY: „Keby si bojoval o štipku pod svoje schopnosti, vyrezal by som ti peknú jazvu.“

Paul stojí a vypína štít, rovnako ako Gurney.

25. SPÄŤ NA SCÉNU

PAUL: „V poslednej dobe je tu všetko také vážne.“

GURNEY: „Áno. Mám pre hry pochopenie, chlapče, ale už to viac nebude hrou. Zajtra odlietame na Arrakis! Arrakis je skutočný. Harkonneni sú skutoční.“

Thufir, Yueh, Gurney a Paul sa na seba v tichosti chvíľu dívajú. Dr. Yueh pristupuje bližšie a meria Paulovi pulz a zbiera ďalšie údaje malým čiernym prístrojom.

PAUL: „Dr. Yueh, máte nejaké informácie o červoch na Arrakis?“

DR. YUEH: „Získal som filmknihu s malou vzorkou... dlhou iba 125 metrov.“

PAUL: „Iba?!“

Usmievajú sa na seba.

DR. YUEH: „Sú zdokumentované hlásenia z hlbokej púšte o vizuálnom kontakte s červami veľkými 450 metrov – ďaleko od Arrakénu, kde budeme my.... Púštny pás a južná polárna oblasť sú označené ako neobývateľné.... prečo?“

PAUL: „Búrky a červy. Je pravdou, že piesok môže byť unášaný rýchlosťou až 700 km za hodinu?“

YUEH: „Dokáže zmeniť tvoje mäso na prach v priebehu minút. Tieto suché vetry môžu generovať v atmosfére obrovský statický náboj. Naše osobné štíty nebudú mať dosť energie aby na Arrakis fungovali pod otvoreným nebom.“

PAUL: „Dobre, ako tam teda prežívajú fremeni?“

YUEH: „O fremenoch toho veľa nevieme... žijú hlboko v púšti... niektorí z nich v mestách a majú modromodré oči...“

PAUL (usmievajúc sa): „Oči -- áno, áno... krv nasýtená korením - melanžou. Môže nás korenie ovplyvniť i inak?“

THUFIR: „Na Arrakis existuje mnoho nebezpečenstiev. Za prvé, vieme, že Harkonneni len tak ľahko nepustia z rúk kontrakt s CHOAM.“

PAUL (stúpajúcim hlasom): „Áno, Harkonneni sú naši nepriatelia... ale predpokladám, že za nimi stojí Imperátor.“

THUFIR: „Budeš ohromným vojvodom!“

Paul sa ukláňa.

THUFIR (pokrač.): „Teraz si zapamätaj... prvým krokom, ako sa vyhnúť pasci je vedieť o jej existencií.“

PAUL: „Ja viem. Ale keď je to pasca, tak prečo do nej ideme?“

THUFIR: „Máme našu novú armádu. (tým istým dychom) Dr. Yueh, nasaďte mu hlasový modul (weirding module).“

Thufir, zaregistrujúc SKUPINU STRÁŽÍ na druhom konci tréningovej miestnosti, na nich zakričí.

THUFIR (pokrač.): „Opustite a zamknite miestnosť.“

Gurney aktivuje sériu zámkov. Nad každým dverným vstupom sa rozsvietia svetlá.

THUFIR (pokrač.): „Aktivuj bojovníka.“

25C. BOJ S ROBOTOM

Náhle zo stropu zostupuje BOJOVÝ ROBOT. Potom, ako začne robot rotovať a predvádzať hrozivé, komplikované pohyby, Dr. Yueh umiestni plastikový prístroj okolo Paulovho krku. Utiahne ho okolo štítnej chrupky nad jeho hlasivkami. Paul sa otočí a vydá cez hlasový modul veľmi zvláštny silný zvuk ako sa rúti k robotovi.

GURNEY (Yuehovi): „Precízne ovládanie...“

26. INTERIÉR. CHODBA - HRAD CALADAN - NOC

V popredí je chodba prázdna, ale v diaľke je vidieť striedanie stráží.

26A. a 26B. (Vymazané)

27. INTERIÉR. CHODBA - HRAD CALADAN - NOC

Paul zostupuje po schodoch. Pohybujúce sa stráže v diaľke balia majetok Atreidov. Za nimi Paul vidí nejakých vojakov nesúcich veľkú býčiu hlavu. Jej rohy sú pokryté zaschnutou krvou.

PAUL: „Býk, ktorý zabil môjho starého otca… je to zlé znamenie?“

Náhle sa spoza obrovskej čiernej hlavy vynorí DUNCAN IDAHO.

PAUL (šťastne): „Duncan!“

DUNCAN: „Paul. (potrasú si rukami) Bol som práve na ceste za tebou, aby som sa rozlúčil. Musím ísť napred.“

PAUL: „Prečo? Chcel som, aby si išiel s nami.“

DUNCAN: „Je to niečo pre tvojho otca. Chce sa s tebou rozprávať. (kladie ruku na Paulovu hruď) Uvidíme sa na Arrakis. Boh s tebou.“

PAUL: „Boh s nami všetkými, Duncan.“

28. EXTERIÉR. ÚTES - HRAD CALADAN - NOC

Paul kráča za svojim otcom, stojacim pri útese.

PAUL(nesmelo): „Otec.“

VOJVODA LETO: „Ďakujem, že si sa ku mne pripojil, Paul. (unaveným hlasom) Bude fajn, keď už budeme v našom novom domove a všetok tento rozruch bude za nami.“

-- 28A. (Vymazané)

28B. VOJVODA LETO A PAUL OPROTI MORU

Hľadia na more. Veľké vlny sa dolu rozbíjajú o útesy.

Vojvoda sa otočí k Paulovi.

VOJVODA LETO (pokrač.) (vnútorný hlas) Syn môj. (tichšie) „Thufir Hawat slúžil rodu Atreidov tri generácie.... Prisahá, že si ten najlepší žiak, akého kedy učil. Yueh, Gurney a Duncan hovoria to isté.... Naplňuje ma to veľkou hrdosťou...“

PAUL: „Chcem, aby si bol na mňa hrdý.“

Paul sa usmieva na otca. VIETOR rozfukuje vojvodove vlasy a za ním oproti nočnej oblohe stojí hrad a zeleno-čierna vlajka Atreidov. Znovu sa mierne rozpršalo. Paul sa bližšie zahľadí na vlajku Atreidov, pohybujúcu sa vo vetre.

VOJVODA LETO (hľadiac na temné more pod sebou): „More mi bude chýbať... ale človek potrebuje nové zážitky... otrasú niečím hlboko vo vnútri, umožniac mu rozvoj. Bez zmeny v nás niečo spí... a málokedy sa zobudí... Spáč sa musí zobudiť.

Paulova pozornosť sa prenesie na otcovu ruku, kde vidí vojvodov pečatný prsteň. Znovu sa na otca usmeje.

PRECHOD DO:

29. a 29A. (Vymazané)

30. INTERIÉR. PAULOVA IZBA - HRAD CALADAN - NOC

Paul sa v spánku potí a šepká, zápasiac s nejakými rušivými predstavami.

PAUL: „Arrakis... Duna... púštna planéta...Arrakis... Púštna planéta... pohyb... pohyb.“

31. TEMNÁ VODA – MENTÁLNY OBRAZ

Vidíme Paulov sen. Je veľmi temný.

PAUL (V.O.): „Arrakis... Duna... púštna planéta.“

Náhle kvapka padá do temnoty a biely rýchlo sa rozširujúci prsteň sa objaví na temnom povrchu vody.

Znova temnota. Vystupujú z nej dva mesiace. Keď sa objaví druhý:

HLAS: „Druhý mesiac, tvoj mesiac…“

31A. INTERIÉR. REZERVOÁR - SÍČ TABR - NOC

Znovu tma. K Paulovi sa približuje postava. Je to PREKRÁSNE DIEVČA v hlbokom tieni. Hovorí.

PREKRÁSNE DIEVČA: „Porozprávaj mi o svojom domovskom svete, Usúl.“

32. INTERIÉR. PAULOVA IZBA - HRAD CALADAN - NOC

Paulova tvár v nepokojnom spánku.

33. EXTERIÉR. NÁDVORIE - HRAD CALADAN - NOC

Po malom kamennom nádvorí sa smerom k nám v silnom daždi a temnote pohybuje čierna postava ženy. Ako sa približuje, predbehne ju veľká ochranná lumina a vzápätí vidíme prekrásnu ženu -- JESSIKU.

JESSICA (vnútorný hlas): „Viem ,že ho prišla testovať… žiaden muž dosiaľ nebol skúšaný skrinkou... iba ženy z Bene Gesseritu. Môžem svojho syna stratiť.“

Dvere sa otvárajú, stretáva sa s Ctihodnou matkou Gaius Helenou Mohiamovou (Hovorkyňou pravdy Imperátora) a odvádza ju k hradu. Dážď hlasno šumí v poryvoch vetra.

34. INTERIÉR. PAULOVA IZBA - HRAD CALADAN - NOC

PAUL (znovu šepkajúc): „Arrakis... Duna... púštna planéta... pohyb... pohyb.“

Paulova tvár.

Paulove oči sa otvoria. Počuje kroky za dverami. Keď sa otvoria, zatvorí oči a predstiera spánok. Jessica a Ctihodná matka vstupujú a zostanú stáť vo dverách, hľadiac naň.

CTIHODNÁ MATKA: „Zachránime, čo sa dá… ale poviem ti.. pri Veľkej Matke... pre otca... nič.“

Jessica sa užasnuto otočí k Ctihodnej matke! Potom sa vráti pohľadom k Paulovi. Ruky sa jej trasú.

CTIHODNÁ MATKA (pokračuje): „Skutočne si myslíš, že by si mohla porodiť Kwisatza Haderacha?... Aká trúfalosť!“

CTIHODNÁ MATKA: „Moja najlepšia študentka... a moje najväčšie sklamanie.... On je hore!... Počúva nás. (uvažujúc) Dobre... Priprav sa, mladý Paul Atreides... Chcem sa s tebou stretnúť o štvrť hodinu v komnatách tvojej matky.“

Otočí sa a kráča preč. Jessica zostáva vo dverách a oslovuje Paula v temnote.

JESSICA: „Paul?... Je to veľmi dôležité...“

Jessica odchádza, zatvárajúc za sebou dvere. Paul sa posadí na posteli.

PAUL: „Kwisatz Haderach?“... Pre otca... nič?“

35. INTERIÉR. JESSIKINE KOMNATY - HRAD CALADAN - NOC

Jessica a Ctihodná matka vchádzajú. Je úplná tma. Jessica zašepká číselný kód a lumina sa veľmi slabo rozžiari.

CTIHODNÁ MATKA (nahnevane): „Jessica... Bolo ti nariadené plodiť Atreidom iba dcéry... Jessica!“

JESSICA: „Pre neho to tak veľa znamenalo…“

CTIHODNÁ MATKA: „Myslela si iba na Vojvodovu túžbu po synovi?... Túžby v tom nemali hrať žiadnu úlohu! Atreidská dcéra si mohla vziať Harkonnenského dediča a urovnať spor. Teraz môžeme stratiť obe krvné línie.“

JESSICA: „Prisahala som, že nikdy nebudem svoje rozhodnutie ľutovať. Za svoje chyby zaplatím.“

CTIHODNÁ MATKA: „A tvoj syn zaplatí s tebou.“

42. INTERIÉR. KOMNATY VOJVODU LETA - HRAD CALADAN - NOC

Pod matne svietiacou luminou píše vojvoda list na papier podobný zvitku.

Keď si správu po sebe prečíta, vloží ju do valca, vtlačí svoj pečatný prsteň s červeným symbolom sokola rodu Atreidov do otvoru, čo valec s krátkym zasyčaním uzavrie.

Zastaví sa, študujúc kovový valec. Hlasovým povelom vypne luminu nad sebou. Znovu sa zaborí do svojho kresla, kým vonku za oknom sa blýska.

PRECHOD DO:

35. SPÄŤ NA SCÉNU

Paul otvára dvere a Jessica ich za nimi zatvorí.

JESSICA: „Paul, toto je Ctihodná matka Gaius Helena Mohiamová. Chystá sa...ťa pozorovať... (k Ctihodnej matke) Prosím...„

CTIHODNÁ MATKA: „Jessica, vieš, že sa to musí urobiť. Prikazujem ti zostať na stráži za dverami a praktikovať Meditáciu vyrovnanosti.“

JESSICA: „Vaša Ctihodnosť.“

PAUL: (vnútorný hlas): Čoho sa bojí? (nahlas) „A čo môj otec?“

JESSICA: Paul... Paul, prosím... počúvaj Ctihodnú matku a rob, čo ti povie.“

Jessica opúšťa miestnosť. Ctihodná matka hovorí k Paulovi, používajúc Hlas, schopnosť Bene Gesseritu, ktorá umožňuje tomu, kto ju zvládne, ovládať iných iba určitými zvukovými odtieňmi hlasu. Znie to akoby sa rozprávali dva hlasy – jeden normálny a druhý hrdelný a ľahko elektronický. Efekt je zvláštny, ale sotva zreteľný.

CTIHODNÁ MATKA: (používajúc Hlas): „Teraz pristúp bližšie.“

Paul zisťuje, že si nemôže pomôcť, jednako kladie odpor jej kontrole.

PAUL (vnútorný hlas): Používa Hlas. (nahlas) „Nie.“

Vidí ho, ako bojuje.

CTIHODNÁ MATKA (vnútorný hlas): Aká sila. Prekvapujúce! (nahlas) „Poď sem!“

Ctihodná matka zdvihne kocku zo zeleného kovu.

CTIHODNÁ MATKA (pokračuje): „Pozri... Vlož svoju pravú ruku do skrinky.“

Paul zíza na otvor v skrinke.

PAUL: „Čo je v tej skrinke?“

CTIHODNÁ MATKA: „Bolesť.“

Vzápätí zdvihne jednu ruku k jeho krku. Paul vidí kovový záblesk. Pokúša sa cúvnuť.

CTIHODNÁ MATKA (pokračuje) (Hlas) „PRESTAŇ! Vlož ruku do skrinky!“

Paulova ruka poslúchne. V jeho tvári sa zračí strach.

PAUL (vnútorný hlas): „Znovu Hlas.“

CTIHODNÁ MATKA: „Pri tvojom krku držím gom-džabbár. Neodťahuj sa, inak ten jed pocítiš. Vojvodov syn musí poznať mnoho jedov – tento zabíja iba zvieratá.“

PAUL: „Naznačujete, že vojvodov syn je zviera?“

CTIHODNÁ MATKA: „Povedzme, že naznačujem, že by si mohol byť človek. Tvoje vedomie by malo byť dostatočne silné, aby ovládalo tvoje inštinkty. Tvoje inštinkty budú chcieť vytiahnuť ruku zo skrinky. Ak to urobíš, zomrieš. Pocítiš svrbenie – tu… vidíš? Teraz svrbenie prechádza do pálenia… teplo, horúco, horúco.“

PAUL (šepkajúc): „Páli to.“

CTIHODNÁ MATKA: „TICHO… TICHO.“

PAUL (vnútorný hlas)(snažiac upokojiť sám seba): „Nesmiem sa báť. „Strach zabíja myslenie. Strach je malá smrť, ktorá prináša úplné vyhladenie. Budem svojmu strachu čeliť... Dovolím mu prejsť okolo mňa a cezo mňa.“

Ctihodná matka sa priblížila tvárou k nemu. Jej prastará tvár s kovovými trblietajúcimi sa zubami zrýchlene dýcha. Usmieva sa.

CTIHODNÁ MATKA: „Cítiš, ako sa ti mäso škvarí?“

36. RUKA – PAULOVA PREDSTAVA

Paulova myseľ vidí svoju ruku v ohni so všetkými druhmi zranení. Na koži naskakujú pľuzgiere.

37. INTERIÉR. JESSIKINE KOMNATY - HRAD CALADAN - NOC

CTIHODNÁ MATKA: „Mäso odpadáva.“

38. RUKA – PAULOVA PREDSTAVA

Vidí to. Zničenie jeho ruky je úplné – teraz iba krv strieka a horí.

39. INTERIÉR. JESSIKINE KOMNATY - HRAD CALADAN - NOC

Paulova tvár odráža extrémnu bolesť.

PAUL (nedokáže zabrániť výkriku): „BOLESŤ!“

CTIHODNÁ MATKA: „NIE!! DOSŤ!! Kull wahád! Žiadne dieťa ženského pohlavia ešte nikdy tak dlho nevydržalo. Príliš som si priala, aby si zlyhal. Vytiahni svoju ruku zo skrinky a pozri sa na ňu, mladý človek.... Urob to!“

Paul vytiahne ruku zo skrinky. Nie je na nej žiadne poranenie. Potrasie hlavou, pohýbe prstami. Pozrie sa na Ctihodnú matku.

CTIHODNÁ MATKA (pokrač.) (vysvetľujúc): „Nervová indukcia bolesti... Človek dokáže odolať každej bolesti. Našim testom je kríza a pozorovanie.“

PAUL: „Vidím v tvojich slovách pravdu.“ (I see the truth of it.)

CTIHODNÁ MATKA (vnútorný hlas): „Mohol by to byť On?... Možno... ale budeme ho kontrolovať?“ (nahlas) „Poznáš, keď ľudia hovoria pravdu?“

PAUL: „Viem to.“

Náhle Ctihodná matka kladie ruku na Paulovu hlavu. Zatvorí oči.

40. INTERIÉR. REZERVOÁR - SÍČ TABR - NOC – PREDSTAVA CTIHODNEJ MATKY

Vidí rozmazaný obraz Paulovho nedávneho snu. Vidí, ako sa krásne dievča otáča. Počuje zdusený hlas, hovoriaci: "Porozprávaj mi o svojom domovskom svete, Usúl".

41. INTERIÉR. JESSIKINE KOMNATY - HRAD CALADAN - NOC

CTIHODNÁ MATKA: „Tvoja matka chce, aby si mi povedal o svojich snoch. Chcem vedieť iba jedinú vec… Stane sa to potom v budúcnosti?“

PAUL: „Nie všetky... Viem, ktoré z nich sa stanú.“

CTIHODNÁ MATKA: „Možno si Kwisatz Haderach.“

PAUL: „Kto je to?“

CTIHODNÁ MATKA (vážnym hlasom): „Osoba, ktorá môže byť na viacerých miestach súčasne... ten, kto preklenie priestor a čas.... Bude vidieť tam, kde mi nemôžeme.“

PAUL: „Kam?“

CTIHODNÁ MATKA: „Poznáš Vodu života?... drogu Hovorkýň pravdy?

PAUL: „Počul som o nej.“

CTIHODNÁ MATKA: „Je veľmi nebezpečná... veľmi bolestivá. Sesterstvo Bene Gesserit ju pije, aby videlo do vnútra.... Je tam miesto, ktoré nás desí... ženy. Hovorí sa, že príde muž... Kwisatz Haderach... on vstúpi tam, kam mi nemôžeme... Mnoho mužov sa o to pokúšalo...“

PAUL: „Pokúsili sa a neuspeli?“

CTIHODNÁ MATKA: „Pokúsili sa a zahynuli.... (nahlas zavolá) Jessica!“

Jessica okamžite vstupuje do miestnosti a s veľkou úľavou vidí, že Paul je stále nažive.

CTIHODNÁ MATKA: „Cítim v ňom tvoj tréning. Ignoruj správny postup v tréningu. Jeho bezpečnosť vyžaduje Hlas.“

PAUL: „Už mám dosť rečí o mojej bezpečnosti... A čo môj otec?... Počul som váš rozhovor. Hovorila ste, akoby bol mŕtvy. Ale on nie je!“

JESSICA: „Paul!“

Pokúša sa ho zastaviť.

PAUL: „Nie je… a nezomrie... Povedzte mi, že nezomrie!“

CTIHODNÁ MATKA: „Čo sa urobiť dalo, urobilo sa.“

PAUL: „MATKA! Povedz niečo!“

Ctihodná matka sa zakryje a rýchlo prechádza ku dverám.

42A. po 45. (Vymazané)

46. EXTERIÉR. GIEDI PRIMA - DEŇ

DOMOVSKÁ PLANÉTA RODU HARKONNENOV

Pohľad z vesmíru, čierna planéta, ako sme ju videli v Paulovej filmknihe.

47. EXTERIÉR. GIEDI PRIMA - DEŇ

Povrch planéty je obrovským morom čierneho oleja. Malá kabínka lanovej dráhy putuje vysoko nad morom ku gigantickému čiernemu mestu v tvare obdĺžnikovitého hranola, viac ako 100 poschodí vysokého. Pred mestom sú rady obrovských vežovitých kovových hláv na vrcholoch masívnych vysokých pecí. DYM sa vzdúva z ich úst.

48. INTERIÉR. KABÍNKA LANOVKY - GIEDI PRIMA - DEŇ

V kabínke stojí PITER. V ruke drží valec s odtlačkom prsteňa vojvodu Leta.

PITER: „Je to vôľou samotnou, že nútim svoju myseľ do pohybu. Je to šťavou safó, že myšlienky získavajú rýchlosť. Pery získavajú škvrny. Škvrny sa stávajú varovaním. Je to vôľou samotnou, že nútim svoju myseľ do pohybu.“

48A. INTERIÉR. PORCELÁNOVÁ MIESTNOSŤ.

ZELENÁ PORCELÁNOVÁ MIESTNOSŤ - GIEDI PRIMA

Niekde vo vnútri Giedi Prime, nachádzame sa v miestnosti so stenami so zelenej keramiky. Dvaja veľkí harkonnenskí vojaci, používajúc veľké hadice, oplachujú steny a podlahu miestnosti. PONORÍME SA DO vody rútiacej sa pozdĺž miestnosti v žľaboch. Bližšie VIDÍME kúsky mäsa, vlasov a krvi.

49. EXTERIÉR. GIEDI PRIMA - DEŇ

Auto sa rúti okolo obrovských tvárí a vysoké pece hlboko dolu BURÁCAJÚ s ohromnou silou. Teraz sa vynára gigantické mesto s prebytkom energie – milióny elektrických vedení sa tiahnú do temných energetických uzáverov nad mestom.

50. INTERIÉR. GIEDI PRIMA - DEŇ

V meste kabínka lanovky vstupuje do obrovskej vnútornej haly naplnenej zelenými porcelánovými miestnosťami bez strechy s ohromným elektrickým vedením, ktoré sa krížia nad nimi.

51. (Vymazané)

52. INTERIÉR. BARÓNOVA IZBA - GIEDI PRIMA - DEŇ

Pred veľkým parným kotlom sa kabínka zastaví a Piter vystupuje, kráča nadol oceľovými schodmi a vstupuje do porcelánovej izby, kde je barón liečený DOKTOROM pre rany na tvári a tele. Doktor používa laserový lúč na veľkú ranu na barónovej pere. Barón je chorobne a enormne tučný a spotený a vyzerá, akoby už bol chorý nejaký čas. Otočí sa k Piterovi, keď ten vstupuje do miestnosti.

PITER: „Môj pane!“

BARÓN: „Piter.“

Piter sa približuje k barónovi.

PITER: „Rod Atreidov čoskoro opustí Caladan, barón, a ja tu mám vašu odpoveď od vojvodu Leta.“

BARÓN: „Čo leto hovorí, Piter?“

PITER: „Dovoľuje si vás informovať, že vendeta – ako vyjadril, použijúc prastarý jazyk, umenie kanly – je stále živé. Nepraje si stretnúť sa alebo hovoriť s vami.“

BARÓN: (prehĺtajúc, nahnevane) „Urobili som gesto mieru... pravidlá kanly nebudú porušené.“

Odhadzuje valec.

PITER: „Ako ste mi prikázal, oboznámil som vašich synovcov s podstatou môjho plánu...“

BARÓN: „Môjho plánu!“

PITER: „S plánom rozdrviť Atreidov. Feyd, Rabban... ani slovo... žiadny veľkorod Landsraadu sa nesmie nikdy dozvedieť o Imperátorovej pomoci barónovi. Celý Landsraad by sa obrátil proti nim.“

DOKTOR: „Urob otvor sem Pete a vykrúž ho veľmi pekne.“

Jeho asistent tak robí.

Rabban rozpučí squood (živé jedlo). Squood vydá tichý VÝKRIK, potom Rabban vypije krv a telové šťavy. Zahodí prázdny kontajner s mäsom drobučkého živočícha do žľabu s tmavou vodou, vedúcemu cez stred miestnosti. Oproti vstupujú dvaja harkonnenskí vojaci, mieriac veľkými zbraňami na chlapca, ktorý je oblečený do bielych nohavíc. Barón sa pri pohľade na chlapca usmieva, ten je veľmi vystrašený. Stráže nútia chlapca naaranžovať fialové kvety na poličku pri vzdialenejšej stene oproti barónovi.

DOKTOR: (pričom sleduje chlapca) Vy ste tak nádherný, môj barón. Vaša koža, milujem starať sa s láskou o vaše choroby celú večnosť.“

BARÓN: „Musím dostať Arrakis späť... kto kontroluje korenie, kontroluje vesmír... a čo vám Piter nepovedal je, že ovládame niekoho, kto je vojvodovi Letovi veľmi blízky. Táto osoba... tento zradca... bude pre nás cennejší ako légie sardaukarov.“

FEYD: „Kto je ten zradca?“

BARÓN (smeje sa): „Neprezradím ti, kto je zradca, ani kedy zaútočíme. Ale vojvoda zomrie pred týmito očami a bude vedieť, že ja - barón Vladimír Harkonnen – som príčinou jeho záhuby. „

Barón dáva rukou signál a sedem brán v stene sa otvára, vydávajúc strašné zvuky. Náhle sa začne barón vznášať priamo nahor, 25 stôp vo vzduchu. Je to hrôzu naháňajúci pohľad. Klesá nadol pod obrovskú hučiacu elektrickú trubicu a trie si hlavu a ruky čiernou tekutinou, ktorá kvapká z tenkých otvorov v každej strane ružového plátu (pink glow). Feyd a Rabban sa nervózne prizerajú. Vydesení sluhovia ticho stoja.

Barón zletí dolu k chlapcovi, ktorý skamenelo stojí. Harkonnenská stráž sa nervózne usmieva a mierne ustupuje. Chlapec začne kričať, keď mu barón vytiahne srdcovú zátku v hrudníku. Fialové kvety sú poničené a rozhádzané násilím, ktoré nasleduje. Potom sa barón usmievajúc otočí na Feyda, pričom zvuky naďalej burácajú.

52A. až 52B. (vymazané)

52C. EXTERIÉR. LOĎ ATREIDOV - CALADAN - DEŇ

Súbor bubnov bubnujúci so silnou kadenciou pred vodou a delová show, keď vojvoda, Paul a Jessica vystupujú po oceľových schodoch k svojej lodi. Vo dverách sa obracajú, aby venovali okoliu posledný pohľad.

Vojvoda kladie ruku na Paulove rameno. Vidíme pečatný prsteň. Je tu i Jessica. Snaží sa, aby sa Paul na ňu pozrel, ale on sa zamračí a otočí k svojmu otcovi.

JESSICA (odvrátiac sa) (vnútorný hlas): „Nesmiem sa báť. Strach zabíja myslenie... malá smrť, ktorá prináša úplné vyhladenie...“

Dvere kozmickej lode sa zatvárajú.

53. EXTERIÉR. MAXITRAJLER - VESMÍR

3 415 lodí Atreidov vstupuje do maxitrajlera Gildy, ktorý je neuveriteľne obrovský. Lode Atreidov vyzerajú ako bodky vedľa slnka. Vojvodova loď vstupuje do konštrukcie a pohybuje sa smerom ďalej v maxitrajleri.

53A. až 54. (Vymazané)

55. INTERIÉR. LOĎ ATREIDOV - VESMÍR

Paul, Jessica a vojvoda Leto sa dívajú dopredu cez okienko ako sa maličké svetlá pohybujú vonku v temnote. Počujú a cítia, že ich loď zastavuje so silným ozývajúcim sa kovovým zadrnčaním. Dívajú sa – v tichu, ktoré nastalo – na seba.

VOJVODA LETO: „Čoskoro začnú ohýbať priestor.“

PAUL (vnútorný hlas): „Ďaleko v riadiacich miestnostiach.... Cestujúc bez pohybu.“

Čakajú.

56. (Vymazané)

57. INTERIÉR. RIADIACE CENTRUM - MAXITRAJLER - VESMÍR

Prechádzame cez elektrické štíty do 2000 stôp vysokého riadiaceho centra naplneného oranžovým melanžovým plynom. Na podlahe sú veľké mreže pokrývajúce čerpací a filtračný systém. Tony melanžového plynu sa konvertujú do oblakov plynu plynúcich pozdĺž stien strojových zariadení. Z tmavého kovového tunelu prichádza navigátor Gildy. Opúšťa tunel a pláva 1000 stôp plynom k 6-rozmernej miniatúrnej replike celého Vesmíru. Navigátor vydáva zo svojich úst dlhý lúč svetla, ktorý cestuje k jednému okraju Vesmíru a mení sa na podobu planéty Caladan. Navigátor sa otáča a vydáva iný lúč svetla, ktorý cestuje k opačnému okraju Vesmíru. Mení sa na podobu planéty Arrakis. Navigátor kladie svoje štíhle prsty medzi hviezdy a vydáva ZVUKY a výrony svetla do masy hviezd a galaxií. Vesmír začína vibrovať a predlžovať sa, potom zakrivovať. Ako Vesmír mení svoj tvar do písmena U, svetelné vlákno prechádza od Caladanu k Arrakis. Arrakis sa ponára hlboko do svetla. Navigátor pláva k bodu, kde sa Arrakis stratil. Začína ťahať a urobí trhlinu vo Vesmíre. Objavujú sa hviezdy podobné iskrám, ZVUKY a prstence svetla, spolu s burácajúcim VETROM. Navigátor pláva hlboko do tejto trhliny cez prstence svetla. Stáva sa viac a viac priehľadným, až kým sa nestratí v temnote. Zvuky utíchnu.

58. až 60. (Vymazané)

60A. EXTERIÉR. MAXITRAJLER - NAD ARRAKIS - VESMÍR

Náhle sa objavuje skutočná planéta Arrakis a gigantický maxitrajler sa nad ňou materializuje.

61. až 63A. (Vymazané)

63B. EXTERIÉR. ARRAKÉN - DEŇ

Z hnedo-oranžovej hmly sa vynára zaprášené údolie Arrakénu.

64. INTERIÉR./EXTERIÉR. LOĎ ATREIDOV – DEŇ - ARRAKÉN

Loď Atreidov pristála v Arrakéne. Dvere sú otvorené – rodina kráča dolu schodmi: vojvoda Leto so svojim psom, Paul a Jessica.

64A. po 64C. (Vymazané)

65. EXTERIÉR. SÍDLO V ARRAKÉNE - DEŇ

...skupiny vojakov stoja na stráži vo veľmi tmavom, studenom priestore pred vchodom, keď vojvoda, Paul a Jessica vstupujú do sídla.

65A. až 65B. (Vymazané)

65C. EXTERIÉR. SÍDLO - ARRAKÉN - DEŇ

Na streche sídla je vyvesená zástava Atreidov.

66. (Vymazané)

67. INTERIÉR. VOJENSKÁ MIESTNOSŤ V PODZEMÍ – SÍDLO V ARRAKÉNE - DEŇ

Vojaci armády Atreidov sa bijú a hlučne pokrikujú.

68. INTERIÉR. SPOJOVACIA CHODBA – SÍDLO V ARRAKÉNE - DEŇ.

V temnom priechode sa točia ventilátory, hádžuc hlboké, pomaly sa pohybujúce tiene. OZVENA v diaľke.

69. INTERIÉR. KOMUNIKAČNÉ CENTRUM – SÍDLO V ARRAKÉNE - DEŇ

Miestnosť technikov a elektronických prístrojov. Sú tu zachytávané a interpretované signály.

ATREIDSKÝ TECHNIK: „Harkonneni.“

70. EXTERIÉR. ČIERNA SKALA - ARRAKÉN - DEŇ

V diaľke sa pohybujú Harkonnenskí špióni, prenášajúc čudné elektronické zariadenia.

71. (Vymazané)