Aba

Z Herbert's dune
Aba z filmu Duna (1984).

Aba je splývavé rúcho, spravidla čierne, ktoré nosili fremenky. Tiež označenie obradného odevu Ctihodných matiek.