Abedí Džalál

Z Herbert's dune

Abedí Džalál - fremen, Namrího synovec.