Adab

Z Herbert's dune

Adab je neodbytná spomienka, ktorá sa človeku sama náhle vybavuje.