Ajax

Z Herbert's dune

Ajax bol revolucionár žijúci v čase súmraku Starého impéria, jeden z Titánov, neskôr kymekov. Nebolo to jeho pravé meno, prijal ho podobne ako ostatní po starých bohoch a hrdinoch.

Pridal sa k Tlalocovi v snahe zvrhnúť Staré impérium. S pomocou Barbarossom upravenej umelej inteligencie sa jeho skupinke nakoniec skutočne podarilo nastoliť vládu Titánov.

Pod Tlalocovým vedením si Titáni rozdelili sféry vplyvu a poslušnosť si vynucovali pomocou strojov s upravenou umelou inteligenciou. Podarilo sa im dobiť väčšinu známej galaxie, no časť pôvodného starého impéria sa postavila na odpor: vytvorila konfederáciu známu ako Liga vznešených, ktorej sa podarilo Titánov odraziť a zachovať si svoju nezávislosť. Tlaloc bol rozhodnutý rebelov poraziť, no ani nie po desiatich rokoch od nástupu jeho vlády pri tragickej nehode zahynul. Jeho nástupcom sa stal generál Agamemnón, ktorý v strachu pred smrťou a v túžbe po stáročnej vláde podstúpil premenu na kymeka. Čoskoro ho nasledoval i Ajax a ostatní Titáni.

Agamemnón a jeho skupina vládli 100 rokov, keď pôžitkársky Xerxes - aby mal viac času na zábavu - ľahkovážne predal svojej umelej inteligencii príliš veľké prístupové práva. Počítačová sieť prevzala vládu nad planétou a veľmi rýchlo sa rozšírila na celú oblasť, ktorej vládli Titáni. Sama seba nazvala Omnius - a Titáni sa po 100-ročnej vláde museli skloniť pred svojim novým pánom.

Ajax sám bol brutálny násilník, ktorý z Titánov najčastejšie presadzoval svoje záujmy silou (pozri Vzbura hrethgir). Pre túto povahu ho opustila jeho družka Hekaté, ktorá následne zmizla neznámo kam. Ako kymek nevedel, či viac nenávidí ľudí alebo stroje, na svoj ľudský pôvod zabudol.

Celé milénium sa spolu s Barbarossom, Agamemnónom, Juno, Dantem a Xerxom snažil nájsť spôsob, ako Omnia poraziť. Po porade s ostatnými sa rozhodol najskôr sústrediť na protivníka, ktorého všetci považovali za slabšieho - na Ligu vznešených. Po jej porážke chceli obrátiť plnú pozornosť na Omnia. K tomu však už v jeho prípade nedošlo... Počas vzbury hrethgir na Zemi, ktorou v podstate začal Služobnícky džihád, bol vodcom povstania Iblisom Ginjom zničený (pravdepodobne okolo roku 201 P.G.).

Zdroj