Akadémia Zbrojmajstrov

Z Herbert's dune


Akadémia Zbrojmajstrov - najslávnejšia šermiarska škola v Impériu, elitná škola Zbrojmajstrov na planéte Gináz. Štúdium na nej trvalo 8 rokov a bolo veľmi nebezpečné: zomieralo pri ňom skoro tretina študentov. Škola sa nachádzala na jednotlivých ostrovoch obývateľného súostrovia. Na každom z nich žil iný majster a učil študentov svoje bojové umenie. Neučili sa iba spôsoby boja a taktika, ale aj politika a filozofia.