Akvifer

Z Herbert's dune

Akvifer je zariadenie na zachytávanie vzdušnej vlhkosti.