Anbus IV

Z Herbert's dune


Anbus IV, planéta Terkiliana Sora a sokratického kresťana Tibana. Mesiace planéty okolo nej obiehali tak blízko, že oscilovala, čo spôsobovalo dramatické klimatické rozdiely v ročných obdobiach.

V časoch Služobníckeho džihádu patril medzi tzv. Nepripojené planéty a bol zdrojom otrokov pre planéty Ligy vznešených. Od čias exodu všetkých buddislámskych sekt z Ligy pred niekoľkými stovkami rokov sa planéta stala centrom zenšíitskej civilizácie. Mimo zenšíitov bola planéta minimálne navštevovaná, navyše bola chudobná na prírodné zdroje.

Pevniny planéty pokrývali rozsiahle plytké vodné plochy, slané i sladkovodné. Mesiace s nízkou obežnou dráhou spôsobovali výrazné prílivy a odlivy, ktoré zanášali kvalitnú pôdu do hlbokých kaňonov a v mäkkom pieskovci vyhĺbili rozľahlé jaskynné systémy a prírodné amfiteátre. Pod veľkými skalnými prevismi si zenšíiti budovali svoje mestá. Rieky spájali jednotlivé plytké moria, smer toku určoval príliv. Miestni obyvatelia dokázali tieto zmeny predpovedať a využívať príslušné obdobia na pestovanie plodín či získavanie minerálneho bohatstva.

Hlavným mestom bol Darits.

V roku 177 P.G., 25. rok Služobníckeho džihádu o tuto planétu viedli kruté boje Armada Ligy vznešených na čele s Vorianom Atreidom a Xavierom Harkonnenom a mysliace stroje Synchronizovaných svetov, vedené všemysľou Omnia. V tom čase planétu obývalo 79 miliónov obyvateľov.
Planéte vládli zenšíitski starešinovia, členovia primitívnej buddislámskej sekty, ktorých politikou bol izolacionizmus a nepodporovali žiadnu zo strán. Napriek sabotážam miestnych obyvateľov sa podarilo planétu udržať v ľudských rukách, hoci za cenu úplného zničenia hlavného mesta.


Osobnosti


Zdroje


Planéty Duniverza
III Delta Kaising | III Delta Pavonis | Aclin | Al-Dhaneb | Alfa Corvus | Anbus IV | Andioy | Arbelough | Arrakis | Atar | Balút
Barandik | Bela Tegeuse | Bellos | Biarek | Bifkar | Buzell | Beakkal | Caladan | Canidar II | Cerbol | Corrin | Dan | Dur
Ekaz | Ellram | Enfeil | Gaar | Gammu | Gamont | Giedi Prima | Gináz | Grumman | Hagal | Harmonthep | Hessra | Honru | Chusúk
Iks | Kadríš | Kaitan | Kapitula | Kirana Alef | Kirana III | Kolhar | Kolónia Peridot | Kolónia Vertree | Komider | Kroinin | Lampadas
Lankiveil | Lernaeus | Markon | Molitor | Muritan | Narádž | Niazi | Niusche | Novebruns | Palma | Parella | Parmentier | Pilargo
planéty Danu | Quadra | Ponciard | Poritrin | Rakis | Reenol | Relicon | Renditai | Rhisso | Riches | Risp VII | Rocu
Rom | Ros-Jal | Rossak | Gama Waiping - Salusa Secundus | Semba | Seneca | Seprek | Sikun | Souci | Spojka | | Tarahell | Terra
Thalim - Tleilax (Tlulax) | Tulapin | Tyndall | Ularda | Uzol | Walgis | Wallach VI, VII a IX | Xuttuh
Yardin | Yondair | Zabulon | Zanbar | Zanovar