Armand Ekaz

Z Herbert's dune

Arcivojvoda Armand Ekaz, hlava rodu Ekaz a dlhodobý nepriateľ vikomta Moritaniho z Grummanu. Po vražde svojho veľvyslanca na Arrakis podal formálnu sťažnosť a vyhlásil kanly proti rodu Moritani. Ponuku vojvodu Leta Atreida na sprostredkovanie mierových rozhovorov odmietol.
Vikomt Hundro Moritani odpovedal kobercovým bombardovaním ekazského paláca a celého polostrova: zahynulo 100 000 civilistov a arcivojvoda so svojimi tromi dcérami unikol iba o vlások.
Potom došlo k prechodnému upokojeniu situácie; príčinou boli 2 sardaukarské légie vyslané na Grumman. Arcivojvoda žiadal Shaddama IV. o skupinu vyšetrovateľov, ktorá by potvrdila obvinenie rodu Moritani zo sabotáže hmlových lesov. Ten to však odmietol, dúfajúc, že sa situácia definitívne upokojí.
Hoci Shaddamovi IV. vikomt Moritani sľúbil, že sa zdrží ďalších útokov, krátko po odchode sardaukarských légií z Grummanu v roku 10 170 jeho agenti uniesli jeho brata a najstaršiu dcéru a verejne ich popravili.