Barbarossa

Z Herbert's dune
(přesměrováno z Barbarossou)

Barbarossa, vlastným menom Vilhelm Jayther, bol geniálny programátor žijúci v čase súmraku Starého impéria, revolucionár a jeden z Titánov. Nebolo to jeho pravé meno, prijal ho ako ostatní Titáni, po starých bohoch a hrdinoch.

Do skupiny revolucionárov ho priviedol Agamemnon a Juno. Práve jeho zásluhou sa im nakoniec podarilo zvrhnúť vládu Starého impéria: dokázal totiž dovtedy poslušnej umelej inteligencii vštiepiť už takmer zabudnuté ľudské vlastnosti, ako zvedavosť a túžbu po expanzii.
S pomocou takto upravenej umelej inteligencie sa Titánom na čele s Tlalocom podarilo zvíťaziť.

Titáni si rozdelili sféry vplyvu a poslušnosť si vynucovali pomocou strojov s Barbarossom upravenou umelou inteligenciou. Podarilo sa im dobiť väčšinu známej galaxie, no časť pôvodného starého impéria sa postavila na odpor: vytvorila konfederáciu známu ako Liga vznešených, ktorej sa podarilo Titánov odraziť a zachovať si svoju nezávislosť. Tlaloc bol rozhodnutý rebelov poraziť, no ani nie po desiatich rokoch od nástupu jeho vlády pri tragickej nehode zahynul. Jeho nástupcom sa stal Agamemnon, ktorý sa krátko potom zbavil svojho tela a stal sa kymekom. Barbarossa ho po čase spolu s ostatnými Titánmi nasledoval.

Agamemnón a jeho skupina vládli 100 rokov, keď pôžitkársky Xerxes - aby mal viac času na zábavu - ľahkovážne predal svojej umelej inteligencii príliš veľké prístupové práva. Počítačová sieť prevzala vládu nad planétou a veľmi rýchlo sa rozšírila na celú oblasť, ktorej vládli Titáni. Sama seba nazvala Omnius - a Titáni sa po 100-ročnej vláde museli skloniť pred svojim novým pánom. Jeho rozvaha zachránila kymekov pred zničením po prevzatí moci: zabudoval totiž do umelej inteligencie poistku, ktorá jej zabraňovala Titánom priamo ublížiť.

Omnia nenávidel a celé milénium sa spolu s Juno, Agamemnónom, Ajaxom, Dantem a Xerxom snažil nájsť spôsob, ako ho poraziť. Po porade s ostatnými sa rozhodol najskôr sústrediť na protivníka, ktorého všetci považovali za slabšieho - na Ligu vznešených. Po jej porážke chceli obrátiť plnú pozornosť na Omnia.

Po dobytí Giedi Primy sa spolu s neo-kymekmi staral o definitívne podrobenie tamojšej populácie a zahynul pri jej znovudobytí Ligou vznešených. Stal sa obeťou členky samovražedného komanda Čarodejníc z Rossaku, Heomy.


Pozri aj

Zdroj