Bela Tegeuse

Z Herbert's dune


Bela Tegeuse, piata planéta hviezdnej sústavy Kuentsing. Šerá, oblačná a bezútešná, s dvomi trpasličími slnkami dvojhviezdy (bližšou krvavo červenou a vzdialenejšou ľadovo bielou hlavnou hviezdou) a močiarnou džungľou. Nelákavá drsná planéta mimo hlavných dopravných trás. Studená, s húževnatou a ježatou vegetáciou. Nebola ľudnatá, nemala veľké bohatstvo ani prírodné zdroje.

Prvé kolónie tu zakladali otroci z planéty Poritrin, predkovia fremenov a odtiaľto potom boli odosielaní na Rossak a Harmonthep.

Jedným z mála vývozných artiklov planéty je lazulijadeit.


"Najdôležitejšou úlohou ekológie je porozumieť následkom." (D)

Pardot Kynes: Ekológia planéty Bela Tegeuse


Vo fremenskej ústnej histórií má však obraz príjemnej planéty vhodnej pre život - rástli tu burtukálové stromy. Okrem burtukálov bolo obľúbeným ovocím i miš-miš a z jedál baklava a nápojov liban. Žili v prízemných domoch s muštamalmi.

Bola domovskou planétou ovocia li.

V čase Služobníckeho džihádu patrila pod Synchronizované svety, ako jeden z jej odľahlejších a menej dôležitých členov. Krátko po jeho vypuknutí sa Liga vznešených pokúšala planétu neúspešne dobyť napriek tomu, že mnohé strategické informácie získala z kópie Omnia Zeme, ktorú sa podarilo zajať Vorianovi Atreidovi.
V roku 175 P.G. dopravil na planétu robot Seurat aktualizačnú kópiu Omnia Zeme. Tá bola tajne infikovaná vírusom, ktorého autorom bol Vorian Atreides. V tom čase bolo hlavným mestom planéty Comati. Vírus spôsobil kompletnú paralýzu infraštruktúry a ochromil celú planétu. O niekoľko mesiacov neskôr definitívne zničila miestneho Omnia pri svojom záškodníckom útoku Hekaté, tajná zbraň Iblisa Ginja. Použila pritom atómovú hlavicu. Lige vznešených sa však následne nepodarilo planétu obsadiť, politici príliš dlho váhali. To využil Agamemnón a v roku 173 P.G. spolu so zvyškom Titánov, Beowulfom a 117-timi neo-kymekmi planétu dobil a zahájil tak svoju vojnu proti Omniovi i hrethgir.

Do histórie zasiahla iba raz, a to temne a krvavo: kedysi tu bývali kolónie otrokov, primitívne, ale odolné dediny, ktorých obyvatelia boli čas od času pochytaní a poslaní ako otroci na iné planéty. Tretia zastávka zensunnitov (fremenov) pri nútenej migrácií.

Nakoniec o pár tisíc rokov neskôr padla do rúk Cteným matre.


Zdroje


Planéty Duniverza
III Delta Kaising | III Delta Pavonis | Aclin | Al-Dhaneb | Alfa Corvus | Anbus IV | Andioy | Arbelough | Arrakis | Atar | Balút
Barandik | Bela Tegeuse | Bellos | Biarek | Bifkar | Buzell | Beakkal | Caladan | Canidar II | Cerbol | Corrin | Dan | Dur
Ekaz | Ellram | Enfeil | Gaar | Gammu | Gamont | Giedi Prima | Gináz | Grumman | Hagal | Harmonthep | Hessra | Honru | Chusúk
Iks | Kadríš | Kaitan | Kapitula | Kirana Alef | Kirana III | Kolhar | Kolónia Peridot | Kolónia Vertree | Komider | Kroinin | Lampadas
Lankiveil | Lernaeus | Markon | Molitor | Muritan | Narádž | Niazi | Niusche | Novebruns | Palma | Parella | Parmentier | Pilargo
planéty Danu | Quadra | Ponciard | Poritrin | Rakis | Reenol | Relicon | Renditai | Rhisso | Riches | Risp VII | Rocu
Rom | Ros-Jal | Rossak | Gama Waiping - Salusa Secundus | Semba | Seneca | Seprek | Sikun | Souci | Spojka | | Tarahell | Terra
Thalim - Tleilax (Tlulax) | Tulapin | Tyndall | Ularda | Uzol | Walgis | Wallach VI, VII a IX | Xuttuh
Yardin | Yondair | Zabulon | Zanbar | Zanovar