Rada Džihádu

Z Herbert's dune
Verze z 21. 11. 2009, 20:33, kterou vytvořil >Historik (vznik)

Rada Džihádu - mimoriadny vlády orgán, založený krátko po začiatku Služobníckeho džihádu Iblisom Ginjom. Rada pod jeho vedením čoskoro získala takmer neobmedzenú politickú moc a vládla mimo dosahu Parlamentu Ligy vznešených.


Vznik

Prvých 13. rokov Služobníckeho džihádu sa snažil Parlament Ligy vznešených riešiť naliehavé vojenské záležitosti svojim ťažkopádnym demokratickým spôsobom. Po debakloch s Ellramom a Kolóniou Peridot, ktoré boli pre neschopnosť dohodnúť sa Omniom vyhladené skôr, než mohli doraziť záchranné misie, využil túto situáciu a hnev Sereny Služobníčky Iblis Ginjo, ktorý navrhol ako riešenie založenie Rady Džihádu. Tá mala riadiť všetky záležitosti, ktoré sa ho priamo týkali. Parlament jej vznik schválil takmer absolútnou väčšinou.


Zdroj