Rada Džihádu

Z Herbert's dune
Verze z 16. 5. 2010, 12:16, kterou vytvořil >Historik (útok na Iks)
Verze k tisku již není podporovaná a může obsahovat chyby s vykreslováním. Aktualizujte si prosím záložky ve svém prohlížeči a použijte prosím zabudovanou funkci prohlížeče pro tisknutí.

Rada Džihádu - mimoriadny vlády orgán, založený krátko po začiatku Služobníckeho džihádu Iblisom Ginjom. Rada pod jeho vedením čoskoro získala takmer neobmedzenú politickú moc a vládla mimo dosahu Parlamentu Ligy vznešených.


Vznik

Prvých 13. rokov Služobníckeho džihádu sa snažil Parlament Ligy vznešených riešiť naliehavé vojenské záležitosti svojim ťažkopádnym demokratickým spôsobom. Po debakloch s Ellramom a Kolóniou Peridot, ktoré boli pre neschopnosť dohodnúť sa Omniom vyhladené skôr, než mohli doraziť záchranné misie, využil túto situáciu a hnev Sereny Služobníčky Iblis Ginjo, ktorý navrhol ako riešenie založenie Rady Džihádu. Tá mala riadiť všetky záležitosti, ktoré sa ho priamo týkali. Parlament jej vznik schválil takmer absolútnou väčšinou.


Činnosť

  • 176 P.G. - rozhodnutie o bez podmienečnom oslobodení Iksu spod nadvlády Omnia


Zdroj