Corrin

Z Herbert's dune


Corrin - najdôležitejšia planéta Synchronizovaných svetov, sídlo robota známeho ako Erasmus. Planéta obiehala vo veľkej vzdialenosti okolo červeného obra: vzdialenosť mala za následok pomerne dlhé ročné obdobia, ktoré trvali tisíce dní. Hviezda je nestabilná, turbulentná, s častými výbuchmi a radiačnými hurikánmi.

Svet vhodný k životu to bol pomerne krátko: pred tisícročiami došlo k prudkému zväčšeniu hviezdy v sústave, ktorá pohltila niektoré bližšie planéty. Dovtedy bol Corrin zamrznutou okrajovou obežnicou, obývateľným sa stal až po tejto udalosti. Celý ekosystém planéty bol nový - kolóniu tu založilo Staré impérium a väčšina biosféry sem bola privezená z iných planét. Počas vlády Titánov bol súčasťou tzv. vzbury hrethgir.
Aj v čase vlády strojov bol ešte nedokončený. Divoká krajina nemala žiadne pôvodné lesy alebo džungle, len niekoľko sadov a polí, ktoré pomaly zanikali, keď planétu prevzali stroje. Intenzívne slnečné žiarenie malo škodlivý účinok na ľudské oči; bez ochranných okuliarov viedol dlhodobý pobyt na povrchu až k slepote.

Planéta bola i základňou robotickej bojovej flotily.

V roku 174 P.G. dorazila na planétu aktualizácia Omnia zo Zeme, ktorú infikoval vírusom Vorian Atreides. Kompletnému kolapsu miestneho Omnia sa však podarilo zabrániť. Bola to tiež posledná, deviata planéta týmto vírusom postihnutá.

Zdroj

Planéty Duniverza
III Delta Kaising | III Delta Pavonis | Aclin | Al-Dhaneb | Alfa Corvus | Anbus IV | Andioy | Arbelough | Arrakis | Atar | Balút
Barandik | Bela Tegeuse | Bellos | Biarek | Bifkar | Buzell | Beakkal | Caladan | Canidar II | Cerbol | Corrin | Dan | Dur
Ekaz | Ellram | Enfeil | Gaar | Gammu | Gamont | Giedi Prima | Gináz | Grumman | Hagal | Harmonthep | Hessra | Honru | Chusúk
Iks | Kadríš | Kaitan | Kapitula | Kirana Alef | Kirana III | Kolhar | Kolónia Peridot | Kolónia Vertree | Komider | Kroinin | Lampadas
Lankiveil | Lernaeus | Markon | Molitor | Muritan | Narádž | Niazi | Niusche | Novebruns | Palma | Parella | Parmentier | Pilargo
planéty Danu | Quadra | Ponciard | Poritrin | Rakis | Reenol | Relicon | Renditai | Rhisso | Riches | Risp VII | Rocu
Rom | Ros-Jal | Rossak | Gama Waiping - Salusa Secundus | Semba | Seneca | Seprek | Sikun | Souci | Spojka | | Tarahell | Terra
Thalim - Tleilax (Tlulax) | Tulapin | Tyndall | Ularda | Uzol | Walgis | Wallach VI, VII a IX | Xuttuh
Yardin | Yondair | Zabulon | Zanbar | Zanovar