Dár-es-Balát

Z Herbert's dune

Dár-es-Balát - miesto na planéte Arrakis, kde sa našiel unikátny archív, obsahujúci okrem iného monumentálnu zbierku autentických rukopisov Leta II. na riduliánskom kryštálovom papieri. Archív bol ukrytý v nepriestore iksanského pôvodu, ktorý bol považovaný za prvý (alebo jeden z prvých) svojho druhu vôbec. Okrem rukopisov sa tu našli i autentické zvukové záznamy, ktoré nahral Leto II. hlasom svojho otca Paula Muad´Diba (starodávnym mikrobublinkovým systémom).

Neskôr na tomto mieste vzniklo poschodové múzeum a kvitnúce náboženské spoločenstvo.

Juhozápadne od tohoto miesta sa kedysi nachádzal most, z ktorého spadol Leto II. do rieky Idaho.


"Ty, prvý človek za najmenej štyritisíc rokov, ktorý sa stretávaš s mojimi kronikami, daj si pozor. Nepovažuj za poctu, že si prvý, kto bude čítať objavy v mojom iksanskom archíve. Nájdeš v nich mnoho bolesti. Okrem niekoľkých krátkych pohľadov, ktoré ma uistili, že Zlatá cesta stále pokračuje, som nikdy netúžil nahliadnuť za tých štyritisíc rokov. Preto neviem, čo udalosti popísané v mojich denníkoch môžu znamenať pre tvoju dobu. Viem iba, že na moje denníky sa zabudlo a že udalosti, ktoré popisujem, boli nepochybne po dlhý čas vystavené historickému prekrucovaniu. Uisťujem ťa, že schopnosť vidieť našu budúcnosť môže byť nudná. Aj to, že ťa považujú za Boha - a mňa zaňho rozhodne považovali - môže byť strašne nudné. Neraz sa mi zdalo, že tá svätá nuda je dobrým a dostatočným dôvodom pre vynález slobodnej vôle."

Leto II.: Nápis na skladisku v Dár-es-Baláte (BID)


Cirkev Šaj-hulúda urobila z tohoto miesta najsvätejšiu svätyňu.