Dúšková studňa

Z Herbert's dune


Dúšková studňa alebo tiež drobná studňa - miesto v púšti, kde malý podzemný prameň alebo voda zhromaždená v preliačine dosahovala tak tesne pod povrch piesku, že ju bolo možné nasať upraveným piesočným prieduchom (slamkou). Vody bolo veľmi malé množstvo a nájsť ju dokázali iba skúsení fremeni.