Dante

Z Herbert's dune


Dante bol revolucionár žijúci v čase súmraku Starého impéria, jeden z Titánov, neskôr kymekov. Nebolo to jeho pravé meno, prijal ho po slávnom básnikovi zo starej Terry. Bol obratným byrokratom a účtovníkom. Medzi Titánmi nijako zvlášť nevynikal, no bez jeho manipulácii by Staré impérium nikdy nepadlo. On bol tým, kto po prevzatí moci vypracoval spravodlivé rozdelenie moci, ktoré umožnilo Titánom vládnuť.

Pridal sa k Tlalocovi v snahe zvrhnúť Staré impérium. S pomocou Barbarossom upravenej umelej inteligencie sa jeho skupinke nakoniec skutočne podarilo nastoliť vládu Titánov.

Pod Tlalocovým vedením si Titáni rozdelili sféry vplyvu a poslušnosť si vynucovali pomocou strojov s upravenou umelou inteligenciou. Podarilo sa im dobiť väčšinu známej galaxie, no časť pôvodného starého impéria sa postavila na odpor: vytvorila konfederáciu známu ako Liga vznešených, ktorej sa podarilo Titánov odraziť a zachovať si svoju nezávislosť. Tlaloc bol rozhodnutý rebelov poraziť, no ani nie po desiatich rokoch od nástupu jeho vlády pri tragickej nehode zahynul. Jeho nástupcom sa stal generál Agamemnón, ktorý v strachu pred smrťou a v túžbe po stáročnej vláde podstúpil premenu na kymeka. Čoskoro ho nasledoval i Dante a ostatní Titáni.

Agamemnón a jeho skupina vládli 100 rokov, keď pôžitkársky Xerxes - aby mal viac času na zábavu - ľahkovážne predal svojej umelej inteligencii príliš veľké prístupové práva. Počítačová sieť prevzala vládu nad planétou a veľmi rýchlo sa rozšírila na celú oblasť, ktorej vládli Titáni. Sama seba nazvala Omnius - a Titáni sa po 100-ročnej vláde museli skloniť pred svojim novým pánom.

Dante sa celé milénium sa spolu s Barbarossom, Agamemnónom, Juno, Ajaxom a Xerxom snažil nájsť spôsob, ako Omnia poraziť. Po porade s ostatnými sa rozhodol najskôr sústrediť na protivníka, ktorého všetci považovali za slabšieho - na Ligu vznešených. Po jej porážke chceli obrátiť plnú pozornosť na Omnia.


V roku 177 P.G., 25 rokov po vypuknutí Služobníckeho džihádu z pôvodných dvadsiatich Titánov žili už len štyria - Agamemnon, Juno, Dante a Xerxes. Spolu s Agamemnonom, Juno a Beowulfom ich Omnius vyslal rozhodnúť vlečúci sa boj o Anbus IV. Anbus IV sa kymekom však získať nepodarilo.
Navyše aj ich šanca, že sa podarí zvrhnúť Omnia, bola stále menšia a menšia - z pôvodných dvadsiatich Titánov zostali len štyria. Agamemnón sa dokonca pohrával z myšlienkou, že by zničili Omniove transoči a unikli do neznámeho vesmíru. To by však považoval za potupnú porážku, s ktorou by sa nezmieril. Neo-kymek Beowulf však poskytol Titánom novú nádej - študoval Barbarossove metódy programovania mysliacich strojov a prišiel na spôsob, ako transoči oklamať. Teraz mohli Titáni svoju vzburu otvorene plánovať bez strach u odhalenia.

V roku 175 P.G. došlo k ďalšiemu tajnému stretnutiu Titánov, na ktorom preberali svoje možnosti proti Omniovi. Zaregistrovali už i podivné kolapsy planét Synchronizovaných svetov, ktoré spôsobovala aktualizácia Omnia infikovaná Vorianom Atreidom a rozvážaná Seuratovou aktualizačnou loďou (oni však príčinu porúch nepoznali, no predpokladali, že sa jedná o útok Ligy vznešených). Tiež sa preberal pôvod záhadného nepriateľa, ktorý pomohol Džihádu v boji o planétu Iks - Titáni správne predpokladali, že by sa mohlo jednať o dávno stratenú Hekaté. Dohodli sa, že sa pokúsia vytvoriť si tajne svoju vlastnú skupinu neo-kymekov, z ľudí, ktorí budú oddaní im a nie Omniovi.

V roku 174 P.G., po smrti Xerxa, sa zvyšní Titáni rozhodli, že už nebudú čakať a pri najbližšej príležitosti sa pokúsia Omnia zvrhnúť. Omnius krátko nato Agamemnónovi prikázal, aby zlikvidoval bývalú Titánku Hekaté, ktorá sa spojila s ľuďmi a zničila jeho kópiu na Bela Tegeuse. Zároveň mal na planéte nainštalovať jeho nové vtelenie; ľudia s obsadením planéty príliš dlho váhali. Agamemnón sa rozhodol chopiť príležitosti a v roku 173 P.G. spolu so zvyškom Titánov, Beowulfom a 117-timi neo-kymekmi planétu dobil a zahájil tak svoju vojnu proti Omniovi i hrethgir.


Zdroj