Diplomacia v Impériu

Z Herbert's dune

"Nikto iný iba Tleilaxania môžu vstúpiť na domáce planéty Bene Tleilaxu, pretože tie sú fanaticky stráženým, posvätným územím, očisteným ich Bohom."

Diplomacia v Impériu - publikácia Landsraadu (PkD:?)