Ekaz

Z Herbert's dune

Ekaz, štvrtá planéta hviezdnej sústavy Alpha Centauri B, nazývaná rajom sochárov, známa exportom svojich umeleckých výrobkov. Rástla tu totiž hmlodrevina -> rastlina, ktorú bolo možné formovať priamo na mieste iba silou myšlienky. Bola bohato zalesnená - na kontinente Elakka sa rozprestierali hmlové lesy, ktoré boli jej hlavným zdrojom.


V časoch Služobníckeho džihádu patril medzi tzv. Nepripojené planéty.

V dobách mladosti Paulusa Atreida tu prebehla krvavá vzbura, ktorá mala súvis s politicky neprezieravým manželstvom padišáha imperátora Elrooda IX. a jeho štvrtej ženy Hably. Vzbúrenci tu bojovali proti Landsraadom uznaným vládcom planéty.

Sídelná planéta rodu Ekaz - vládcovia tu usadali na tzv. Mahagónový trón.

V roku 10 166 rod Moritani ako reakciu na kanly vyhlásenú arcivojvodom Armandom Ekazom odpovedal kobercovým bombardovaním ekazkého paláca a polostrova, na ktorom ležal (porušil tak pravidlá Veľkej konvencie ohľadne kanly - zahynulo totiž 100 000 nevinných civilistov). Mahagónový trón bol fyzicky zničený.

Nakoniec o pár tisíc rokov neskôr padla do rúk Cteným Matre.

Zdroj elakky, tvrdej ukky, palisandrového a krvavého dreva, drog veriteny a semúty, popínavej rastliny hufuf (zdroj krimskelových vlákien), silarómy, železných kríkov a ekazského "tuřínu".


Zdroj


Planéty Duniverza
III Delta Kaising | III Delta Pavonis | Aclin | Al-Dhaneb | Alfa Corvus | Anbus IV | Andioy | Arbelough | Arrakis | Atar | Balút
Barandik | Bela Tegeuse | Bellos | Biarek | Bifkar | Buzell | Beakkal | Caladan | Canidar II | Cerbol | Corrin | Dan | Dur
Ekaz | Ellram | Enfeil | Gaar | Gammu | Gamont | Giedi Prima | Gináz | Grumman | Hagal | Harmonthep | Hessra | Honru | Chusúk
Iks | Kadríš | Kaitan | Kapitula | Kirana Alef | Kirana III | Kolhar | Kolónia Peridot | Kolónia Vertree | Komider | Kroinin | Lampadas
Lankiveil | Lernaeus | Markon | Molitor | Muritan | Narádž | Niazi | Niusche | Novebruns | Palma | Parella | Parmentier | Pilargo
planéty Danu | Quadra | Ponciard | Poritrin | Rakis | Reenol | Relicon | Renditai | Rhisso | Riches | Risp VII | Rocu
Rom | Ros-Jal | Rossak | Gama Waiping - Salusa Secundus | Semba | Seneca | Seprek | Sikun | Souci | Spojka | | Tarahell | Terra
Thalim - Tleilax (Tlulax) | Tulapin | Tyndall | Ularda | Uzol | Walgis | Wallach VI, VII a IX | Xuttuh
Yardin | Yondair | Zabulon | Zanbar | Zanovar