Fondak

Z Herbert's dune

Fondak - tajný pašerácky úkryt za čias Leta II., legendárny síč Jacurutu. Bežným fremenom bola jeho poloha väčšinou neznáma a rozprávali sa o ňom takmer hrôzostrašné historky a bájky. Šírenie týchto povestí podporovali samotní pašeráci, aby zabránili hľadaniu a prezradeniu svojej základne; sčasti mali takéto bájky pôvod v skutočných udalostiach, ku ktorým vo Fondaku došlo (pozri heslo: Jacurutu).