Gélový obvod

Z Herbert's dune

Gélový obvod - zložitá elektronika z tekutých kryštálov, ktorá tvorí základ nervových sietí mysliacich strojov.


Pozri tiež


Zdroj