Gaylord

Z Herbert's dune

Gaylord ( - ) bol prastrýkom kniežaťa Dominika Vernia. Inak sa o ňom nič bližšie nevie.