Ghola

Z Herbert's dune

Ghola - dvojživý či znovuživý; človek, ktorý zomrel a bol znovu privedený k životu v regeneračných nádržiach na planéte Tleilax. Do istej miery vykazuje zručnosti a čiastočnú (útržkovitú) genetickú pamäť svojho pôvodného tela. Možno ho rôznym spôsobom fyzicky i psychicky modifikovať; biologickou, technickou alebo hypnotickou cestou mu dať schopnosti či zručnosti, ktoré originál nemal (palimpsest).

Je možné mu vrátiť pôvodnú osobnosť originálu so zachovaním spomienok gholu, je však k tomu nutná extrémna psychická tenzia, väčšinou vyvolaná umelo nejakou hraničnou situáciou. Prvým gholom v histórií s obnovenou osobnosťou bol Hayt-Idaho.

Celý proces je veľmi nákladný a používa sa iba vo výnimočných prípadoch, okrem iného preto, že v Impériu panuje voči gholom všeobecná nedôvera. Leto II. Atreides vytváranie gholov zakázal úplne, s výnimkou Duncana Idaha, ktorého si nechával obnovovať pre svoju vlastnú potrebu. Tleilaxania ale experimenty s gholami nikdy neopustili a využívali tento proces na svoje vlastné účely.