Hadith

Z Herbert's dune


Hadith môže byť:

  • veda tradícií. Zvykové pravidlá pre každodenný život obyvateľov síča. Tiež druh piesne, v ktorej sa o týchto pravidlách a ich uplatňovaní spieva.
  • názov kedysi najväčšieho síča na Arrakis, v časoch nadvlády Harkonnenov nad planétou už dávno opusteného, no považovaného fremenmi za posvätný. Bol vybudovaný v skalnatom pohorí, na úpätí ktorého ležala dedinka Bár es Rašíd.