Harmonthep

Z Herbert's dune


Harmonthep - Ingsley uvádza, že sa jednalo o planétu sústavy Delta Pavonis; šiestu zastávku pri migrácií zensunnitov -> predkovia fremenov sem boli odvlečení z Bela Tegeuse ako otroci. Má sa za to, že v sústave Delta Pavonis už neexistuje. (Z kníh Franka Herberta vyplýva, že bola zničená dávno pred udalosťami, ktoré popisujú vo svojej PkD:A Brian Herbert a Kevin J. Anderson. Naproti tomu oni ju spomínajú, ako stále existujúcu planétu. Zdroj: alt.fan.dune).

Domovská planéta zlatých levov - používali sa ako slávnostné ťažné zvieratá. Planéta bola preslávená svojimi štadiónmi v tvare obrátenej pyramídy. Ako ozbrojená zložka tu pôsobili harmonthepské dračie gardy. Bola zdrojom machových perál.

V časoch Služobníckeho džihádu patril medzi tzv. Nepripojené planéty. Otrokári z Tlulaxu tu robili pravidelné nájazdy a lovili buddislámcov.

Bola to planéta bez pohorí, bohatá na vodu, s rozsiahlymi močaristými nížinami a plytkými oceánmi. Bol to vlhký svet plný nebezpečných živočíchov a rastlín (veľké mäsožravé úhory, hmyzožravé rastliny, bahenní vtáci, mliečniaci a pod.).

Zdroj

Planéty Duniverza
III Delta Kaising | III Delta Pavonis | Aclin | Al-Dhaneb | Alfa Corvus | Anbus IV | Andioy | Arbelough | Arrakis | Atar | Balút
Barandik | Bela Tegeuse | Bellos | Biarek | Bifkar | Buzell | Beakkal | Caladan | Canidar II | Cerbol | Corrin | Dan | Dur
Ekaz | Ellram | Enfeil | Gaar | Gammu | Gamont | Giedi Prima | Gináz | Grumman | Hagal | Harmonthep | Hessra | Honru | Chusúk
Iks | Kadríš | Kaitan | Kapitula | Kirana Alef | Kirana III | Kolhar | Kolónia Peridot | Kolónia Vertree | Komider | Kroinin | Lampadas
Lankiveil | Lernaeus | Markon | Molitor | Muritan | Narádž | Niazi | Niusche | Novebruns | Palma | Parella | Parmentier | Pilargo
planéty Danu | Quadra | Ponciard | Poritrin | Rakis | Reenol | Relicon | Renditai | Rhisso | Riches | Risp VII | Rocu
Rom | Ros-Jal | Rossak | Gama Waiping - Salusa Secundus | Semba | Seneca | Seprek | Sikun | Souci | Spojka | | Tarahell | Terra
Thalim - Tleilax (Tlulax) | Tulapin | Tyndall | Ularda | Uzol | Walgis | Wallach VI, VII a IX | Xuttuh
Yardin | Yondair | Zabulon | Zanbar | Zanovar