Harum

Z Herbert's dune

Harum - predok, ktorého videl Leto II. v melanžovom tranze. Bol označený za najväčšieho, kráľovského, bez ktorého by vzdialená budúcnosť nebola. Žil veľmi dávno a mal obrovskú moc. Bol otcom dynastie, ktorá vytrvala 3000 rokov.