Hayt

Z Herbert's dune


Edward Atterton ako Hayt-Idaho (vľavo) a Alec Newman ako Paul Muad´Dib (vpravo) v minisérií Frank Herbert´s Children of Dune.

Hayt (niekedy medzi 10 191 až 10 204 - okolo roku 10 217), prvý ghola vypestovaný z buniek tela atreidského Majstra šermiara Duncana Idaha. Od Bene Tleilaxu, ktorý mu poskytol špeciálny výcvik ho kúpila Kozmická Gilda ako dar pre imperátora Paula Muad´Diba. Mal sa stať nástrojom jeho odstránenia v sprisahaní zosnovanom Gildou, Tleilaxom, Sesterstvom a Irulán - manželkou imperátora. Mal poslúžiť ako psychický jed, ktorý by otrávil jeho dušu; svojim zjavom a mentatskými schopnosťami "zapôsobiť" na Paulovu sestru Aliu. Tak znelo jeho oficiálne poslanie, Tleilaxania s ním však mali vlastné plány...

Fyzicky bol so svojim mŕtvym predchodcom úplne zhodný, až na kovové mnohofazetové tleilaxanské oči. (Existuje zmienka, že majú schopnosť odhaliť pretvárku.) Nemal žiadne spomienky na svoje predchádzajúce ja. Vlastnil iba jeho genetickú pamäť -> určité činnosti, hlasy, miesta alebo tváre mu pripadali známe. Tleilaxania ho vycvičili ako mentata a zensunnitského filozofa, chceli tak zvýšiť jeho zručnosti s mečom (zrejme vojenské schopnosti Duncana Idaha zostali do značnej miery fixované v genetickej pamäti). Ako mentat si musel byť vedomý svojho poslania -> to boli záchranné dvierka, ktoré ponechali tleilaxanskí tvorcovia jeho obeti.


"Myslím na to, aká radosť je byť živý, a uvažujem, či niekedy vstúpim dovnútra, k samotným koreňom tohoto tela, a či poznám seba, akým som kedysi býval. Tie korene tam niekde sú. Či ich nejaký môj čin dokáže nájsť, to zostáva skryté v budúcnosti. Ale zostáva mi otvorené všetko, čo človek môže urobiť. Ktorýkoľvek môj čin to môže spôsobiť."

ghola Hayt, Aliine Komentáre (SD)


Imperátor Paul Muad´Dib ho dostal do daru od nového veľvyslanca Kozmickej Gildy kormidelníka Edrika. Gilda ho kúpila od Bene Tleilaxu ako "dar" vhodný pre imperátora. Ako mentat a zensunnitský filozof mu priamo odpovedal, že jeho účelom je zničiť ho. Napriek tomu si ho Muad´Dib ponechal.

Znepokojovali ho úvahy o tom, či je skutočne tým, za koho ho považujú. Bol zvedavý na svoje spomienky z "minulého života" a chcel navštíviť El Kuds - Sväté miesto: mohylu s lebkou vojvodu Leta Atreida v priesmyku Harg. Dúfal, že mu pomôže niektoré spomienky zachytiť. Veľmi túžil poznať, kým bol. Bolo vykonaných mnoho pokusov, ale ešte nikdy sa nepodarilo gholovi vrátiť jeho bývalú osobnosť...


"Múdry muž formuje sám seba - blázon žije len preto, aby zomrel."

Zensunnitské prirovnanie (SD)


Cítil, že Muad´Dib sa vnútorne ničí: zrejme v dôsledku vnútorného konfliktu. Nemožnosť ovplyvniť veci, ktoré už boli v nezadržateľnom pohybe i napriek svojej osobnej moci; nutnosť vyvraždiť miliardy ľudí i napriek bytostnému odporu k takémuto rozsahu násilia; schopnosť vidieť do budúcnosti, ktorá mala ale výrazné obmedzenia a strach z vlastných schopností mu ničili život.
Aliu i Paula vychovali pre vládu, kondicionovali ich k bezmedznej túžbe po moci. Obdarili ich prenikavým úsudkom v politike a hlbokým pochopením pôsobenia vojny a rituálov. On vďaka svojmu mentatskému výcviku pochopil, že ich zbožňovanie je iba závoj, že sú to iba ľudia, i keď s mimoriadnymi schopnosťami.
Radil Paulovi, aby nastolil poriadok, aby súdil. Nie aby vykonával spravodlivosť, ale aby si ponechal priateľov a zničil nepriateľov. Spravodlivosť neexistuje -> každá zo síl mala svoju pravdu vo svojej vlastnej sfére. Imperátor by mal vstupovať do hry len ak sa konfliktu nedá zabrániť a rozhodnúť tak, aby zachoval poriadok. Ľudia nechcú spravodlivosť, chcú stabilitu, poriadok - či už taký alebo onaký.

Jeho vzťah k Alii sa postupne začal meniť a nadobúdať dôvernejší charakter.

Muad´Dib ho poveril výsluchom trpaslíka Bijáza. Hayt ho pokladal za zbraň namierenú na Muad´Diba alebo na Aliu. Počas rozhovoru však pochopil, že cieľom je on sám. Bijáz v ňom spevom aktivoval nejaké inštrukcie, ktorých vykonanie sa malo spustiť krátko po smrti Imperátorovej konkubíny. Ich súčasťou bolo prebudenie genetickej osobnosti Duncana Idaha. Hlavnou podstatou však bolo, že mal krátko po smrti Chani ponúknuť žialiacemu Muad´Dibovi obchod -> znovuoživenie jeho milovanej ako gholu. Cenou za to mal byť azyl pre oboch na planéte mimo hraníc Impéria, zdiskreditovanie jeho božstva, Alie i kvizaratu a odovzdanie jeho podielu v spoločnosti CHOAM.
Bijáz veril, že s týmto obchodom bude Imperátor súhlasiť. A vo chvíli nesústredenosti, keď bude návrh zvažovať, ho mal Hayt zavraždiť (impulzom k tomuto činu malo byť zistenie, že Paul je vlastne priamym potomkom harkonnenskej krvnej línie: samotný Hayt by to neurobil, ale obnovená osobnosť Duncana Idaha podľa Tleilaxanov s veľkou pravdepodobnosťou áno). Cieľom Bene Tleilaxu bolo totiž vytvoriť gholov dvoch... tieto príkazy mu uložil Bijáz do podvedomia...

Miloval Aliu a bál sa o ňu, raz jej i zachránil život, keď sa predávkovala melanžou, túžiac vidieť cestu, po ktorej kráčal jej brat...

Muad´Dib ho krátko pred pôrodom Chani zobral spolu s ďalšími do síča Tabr. Hayt pociťoval nevysvetliteľný nepokoj a obavu o jej život. Mentatsky analyzoval možné príčiny a výsledkom bol záver, že Bijáz ho musel nejakým spôsobom psychicky ovplyvniť... výpočty mu ukázali, čo by mohlo vzísť z jeho vlastných skutkov. Vložili doň nutkanie... ktorého podstatou bolo násilie. O tomto objave sa zveril i Paulovi.

V okamihu, keď sa Paul dozvedel o Chaninej smrti pri pôrode, aktivoval sa v Haytovi skrytý "program". Paulove slová odblokovali osobnosť Duncana Idaha. Stalo sa tak prvý krát v histórií, kedy ghola nadobudol osobnosť svojho mŕtveho predchodcu (zostali mi pritom skúsenosti i zážitky, ktoré prežil ako Hayt). (Tleilaxania zistili, že Idaho v Paulovi videl syna, ktorého nikdy nemal. Pravý Duncan Idaho sa preto radšej zmocnil gholovského tela sám, než by ho zabil. Ak by k tomu nedošlo, Hayt by Paula zabil a Tleilaxania by vyjednávali s dcérou, aby zachránila brata. Toto bola možnosť úniku pre Hayta, ktorú podľa tleilaxanskej filozofie mala mať každá ich obeť.)
Paul o tejto transformácií s najväčšou pravdepodobnosťou vedel dopredu prostredníctvom svojho predzvestného zmyslu.


(Od tejto chvíle sa vlastne už nejednalo o Hayta, ale o Duncana Idaha s Haytovými spomienkami, mentatskými a zensunnitskými schopnosťami. Ďalej ho budem označovať ako Hayt-Idaho, aby nedošlo k významovému zmätku.)


Stál po Paulovom boku počas udalostí, kedy Scytale ohrozoval jeho deti. Bol svedkom toho, ako ho slepý Paul zabil. Pomohol mu odolať opakovanej ponuke na znovuoživenie Chani od Bijáza - jeho zabitím.

Dozvedel sa od Paula tajomstvo ich genetického pôvodu, ich spriaznenosť s rodom Harkonnenov. Bol to risk, ale Hayta-Idaha to k nemu iba viac pripútalo.

Paul odišiel ako slepec zomrieť do púšte a on si vnútorne vyčítal, že mu v tom nedokázal zabrániť. Svojimi mentatskými schopnosťami dokázal oceniť stav, ktorý Paul po sebe zanechal - zdiskreditovaná Gilda, Bene Gesserit i Bene Tleilax. On sám spojil svoj život s Aliou, ktorá sa stala regentkou Impéria, stal sa jej manželom.

V roku 10 216 sa neočakávane vrátila lady Jessica zo svojho dobrovoľného vyhnanstva na planéte Caladan späť na Arrakis. Svojou mentatskou analýzou predpokladal, že sa vracia preto, aby prevzala dvojčatá pre Sesterstvo...


"Duncan! Učili ťa veriť, že za vernosť získaš vernosť. Ach, Duncan, never histórií, pretože históriu poháňajú peniaze. Duncan! Vezmi svoje parohy a urob to, čo najlepšie vieš." (Zrejme reakcia na jeho vzťah k Alii a jej podvádzanie s Džávidom.)

Štvrté posolstvo Kazateľa pre Hayta-Idaha (DD)


Život na Arrakis, sústavné užívanie korenia a metabolická rovnováha získaná v tleilaxanských nádržiach mu poskytovali mladistvý vzhľad a kondíciu. Bolo z neho cítiť neuveriteľnú vytrvalosť. Tvoril sebestačný a dokonale usporiadaný celok. Bolo v ňom niečo samoobnovujúceho; pohyboval sa po stabilnej obežnej dráhe a odpovedal na tlak nie zlomením, ale iba ľahkým upravením svojej obežnej dráhy. Hviezdou jeho dráhy boli Atreidi.

Vzhľadom k svojim schopnostiam sa stal oveľa ľstivejším a nebezpečnejším, ako jeho pôvodný originál. Napriek Aliinej snahe odhalil zmeny, ktoré sa s ňou stali, aj keď zrejme spočiatku nepoznal ich príčinu. Niečo v nej ho odpudzovalo...
Rovnako ako Letovi a Ghanime, aj jemu sa Arrakén, plný pretvárky a pseudonáboženstva, nepáčil.

Alia od neho žiadala únos lady Jessiky; dôvodom má byť jej ochrana. Malo to vyzerať ako práca rodu Corrino. Nepáčilo sa mu to; stará Alia by nikdy takto neriskovala život svojej matky. Cítil, že klame. Hodlal ten plán vykonať, ale nie tak, ako mu to prikázala...

Začal mať čoraz viac pocit, že Alia sa už neriadi morálnym kódexom Atreidov. Nezdal sa mu ani jej neustále rovnaký mladistvý vzhľad, ani krutá vypočítavosť, ktorá sa objavila v jej očiach. Za tie roky, počas ktorých pre rod Atreidov pracoval, poznal ich silné i slabé stránky. Atreides mohol rozohrať zložitú hru proti svojim nepriateľom, ale nikdy proti priateľom a spojencom, a už vôbec nie proti rodine. To, čo teraz žiadala Alia, nebolo atreidovské... mentatskou kalkuláciou prišiel na to, že Alia je úplne posadnutá iným pseudoživotom, ktorý vylučuje všetky ostatné. Keby bola totiž v kontakte s osobnosťou svojej matky, nikdy by taký príkaz dať nemohla... mentatskou kalkuláciou vylúčil možnosť ilegálneho atómového útoku rodu Corrino na Arrakis. Znamenalo by to ich samovraždu. To mu iba potvrdilo falošnosť Aliinej konštrukcie a to, že sa z nej stal votrelec, nie-Atreides. Rod Corrino predstavoval hrozbu, ale nie takú, akou strašila Alia. Jej cieľom bolo iba dostať Jessiku z cesty, pretože odhalila jej Zvrátenosť... vycítil z nej, že by bola rada, ak by Jessica bola zabitá...
Snažila sa mu nahovoriť, že sa obáva Jessiky preto, lebo ohlásila Bene Gesseritu, že Alia porušila zákaz upravovať svoje metabolické pochody tak, aby zastavila starnutie. Táto schopnosť, keby vyšla najavo, by spôsobila na Sesterstvo pogrom. Preto bol za porušenie zákazu trest smrti a preto sa Bene Gesserit stal spojencom rodu Corrino (v pude sebazáchovy). Znelo to veľmi pravdepodobne, ale Hayt už vedel svoje... chcel, aby uverila, že Jessiku hodlá zabiť...

Náhle sa však na príkaz Alie musel vrátiť zo síča Tabr do Arrakénu. Čudoval sa, prečo ho Alia odvolala práve keď bol potrebný pri organizovaní únosu. Dostal tiež v tom čase záhadný odkaz od Kazateľa s tajným signálom, ktorým Paul Atreides vždy privolával svojho majstra šermiara. Ako ho mohol poznať?
Alia sa od Gildy dozvedela, že Kazateľ bol mimo planéty. Chcela ho dať minimálne uväzniť, pre podozrenie zo špionáže pre CHOAM alebo rod Corrino, aj keď nemala žiaden dôkaz. Irulán aj on nabádali k opatrnosti. Polovica planéty totiž verila, že by to mohol byť jej brat...
Vytušil, že ho potrebuje na posúdenie lojality Irulán. Tá však prekonala rozhodnutie, ktoré ju odsunulo na podradnejšie miesto ako kráľovskú konkubínu Chani. Nepochyboval o tom, že je dvojčatám úplne oddaná. Odmietol možnosť otvoreného nepriateľstva Gildy alebo Bene Gesseritu. Považoval ich za zásadne pasívnych súperov: Gildu preto, lebo bola parazitom a oni materskou rastlinou, Bene Gesserit preto, lebo jednoznačne preferoval státie za trónom a nie na tróne.
Z mentatskej kalkulácie mu vyplynulo, že momentálne je najplodnejším zdrojom nebezpečenstva pre regentstvo spoločnosť CHOAM. Nedávno došlo k výraznému nárastu obchodu v komoditách: majstri šermiari, kriví mentati, lekári Súkovej školy a účtovní žongléri. Vyplývalo z toho, že v nedávnej dobe došlo k nárastu majetku medzi malorodmi a niektoré ticho smerujú k štatútu veľkorodov. Také bohatstvo môže pochádzať iba zo špecifických zmien v politických spojenectvách Landsraadu. Landsraad by mohol zaujať právne stanovisko, že niektoré zákony, týkajúce sa obchodu, nemôže regentská rada vetovať... a nesúhlas a následná krutosť by ich protivníkom iba prišli vhod. Moc v Impériu, i napriek prevahe vojenskej moci fremenov, stále závisela na všeobecnom súhlase. Do úvahy pripadalo prelievanie peňazí na okraj - každý vedel, že jedného dňa niektorá okrajová planéta, zaoberajúca sa technikou, zruší Holtzmanov efekt a štíty sa stanú zbytočnými. Následkom bude zrútenie krehkej rovnováhy, ktorá teraz drží pohromade planetárny lénny systém.
Alia sa však rozhodla brať do úvahy iba realitu. A tá bola, že môžu zničiť korenie, ak ich k tomu donútia. Paul bol mutácia, ktorá zmenila starú rovnováhu bohatstva. Jediný, kto v tejto mutácií mohol pokračovať, boli dvojičky a Alia. Ona z toho vydedukovala, že sa ju pokúsia zavraždiť... on však mentatskou úvahou považoval za vhodnejší cieľ práve dvojčatá. Alia sa podľa neho dala príliš ľahko zdiskreditovať, vražda by nebola nutná.
Počas toho, ako sa Alia s Irulán dohadovali, kde a čím dôjde k útoku, on cez rhažíju "uvidel" skutočnú podstatu nebezpečenstva - divé zvieratá útočiace na Leta a Ghanimu... a pochopil, v čom tkvie nebezpečenstvo šiat, ktoré dvojčatám v mene Farad´na daroval rod Corrino...
Vedel, že jeho varovanie by Alia nezobrala vážne. A vyložiť náklad kdekoľvek v hlbokej púšti je iba otázka úplatkov na správnych miestach a dostatočnej ceny pre Gildu, ktorá sa navyše môže brániť tým, že nevedela, na čo bude jej náklad použitý... Mohol by sa obrátiť na Stilgara alebo na Jessiku - o tej však mal málo ilúzií, počítal, že je kôli Sesterstvu schopná obrátiť sa i proti dvojčatám... Alii už podľa neho nebolo pomoci. Nielen že bola slepá, ale s každou krízou i šialenejšia.

Odoslal Jessike tajný odkaz, v ktorom ju varoval pred nebezpečenstvom (sprisahaním).

Po jej úteku pred Aliou ju prišiel na Stilgarov rozkaz (?) odviesť do bezpečia. Priznal, že Aliine rozkazy zneli uniesť ju. (Z rozhovoru vyplynulo, že Aliu si vzal preto, lebo mu pripomínala mladšiu verziu Jessiky. Týkalo sa to zrejme osobnosti pôvodného Idaha.) Rozhodla sa s ním ísť. Po odlete toptérou ju znehybnil v sedadle toptéry automatickým mechanizmom a prezradil jej ich cieľ - Salusa Secundus a Farad´n. Mal na príkaz Kazateľa zorganizovať vierohodné sprisahanie proti Atreidom. A tak sa Jessica stala zajatkyňou a zároveň učiteľkou Farad´na Corrina... a on dočasne zajatcom rodu Corrino na Salusa Secundus.

Dozvedel sa o smrti Leta II., čudujúc sa, že na to Jessica nijako nereagovala. Cítil, že vie niečo, čo tají. Bol pri rozhovore, kde Jessica navrhla Farad´novi spojenie s Ghanimou. Podľa jeho názoru zrejme Farad´n aj tak nemal na výber: jeho rod skompromitoval Gildu tým, že jej prostredníctvom dopravil na Arrakis vraždiace nástroje, ktorých účel nebolo možné utajiť. A urazil Bene Gesserit tým, že dal zabiť chlapca, ktorého chceli pre svoj genetický program.
Mal pocit (správny), že on i Jessica boli vlastne do tejto situácie vmanipulovaní. Predpokladal, že Alia i Sesterstvo chcú ich smrť, predpokladajúc, že ich Farad´n ticho odstráni. Už pre nich neboli totiž užitoční. Alia podľa neho chcela potom volať Bene Gesserit na zodpovednosť, avšak ten by v právnom konflikte zvíťazil... Bene Gesserit samozrejme neopustil Atreidskú líniu. Chceli ale Kwisatza Haderacha, ktorého by mali pod kontrolou. Chceli otvorenú zrážku medzi Atreidmi a rodom Corrino, lebo by sa do toho mohli vložiť ako arbiter. Tak by mohli ovládať ako Farad´na, tak i Ghanimu.
Znovu tak dokázal svoje majstrovské mentatské schopnosti, keď na základe obmedzeného množstva informácií prehliadol celú veľkú "hru" Sesterstva...

Dozvedá sa od Farad´na, že sa mu ponúkla ako manželka samotná Alia, výmenou za jeho a Jessikinu smrť. Farad´n nakoniec prijal Jessikinu ponuku (aby zostala na Salusa Secundus ako jeho učiteľka) a jeho chcel poslať späť k Alii. Nato sa Hayt pokúsil neúspešne o samovraždu (prerezal si tepny šigafilom, ktorým bol spútaný). (Dôvod? Rozhodne nie strach, že Farad´n ponuku príjme, ani sa neodstraňoval z cesty. Skôr nejaká mentatská kalkulácia ohľadne svojho osudu po návrate - zrejme to urobil preto, aby informácia o dobrovoľnom prijatí Jessiky Farad´nom vyzerala dôveryhodne. On by totiž nikdy nedovolil "zradu" Atreida, to by radšej pri tom zahynul.)


"Dokonca i vernosť sa časom vyčerpá, ak sa jej nadužíva."

Farad´n Corrino Hayt-Idahovi (DD)


"Bolesť je funkcia nervov. Bolesť sa podobá svetlu v očiach. Pohyb vychádza zo svalov, nie z nervov."

Starý mentatský dril (DD)


Navštívil Jessiku v jej izbách, spochybnil jej predstavu, že svadba Ghanimy s Farad´nom všetko vyrieši: keď vojvoda Leto prišiel na Arrakis, vyvesil tu vlajku, a povedal "Tu som a tu zostanem!" Preto by Farad´n i jeho sardaukari musel žiť na Arrakis. Fremeni a sardaukari na jednej planéte -> to mu nepripadalo možné.
Jeho rozhovor mal v Jessike vyvolal dojem, akoby sa snažil podnietiť Farad´na, aby sa pokúsil získať moc sám. Povedal jej, že rod Atreidov sa stal tým, čím boli kedysi Harkonneni. Atreidské impérium zradilo ju i jej syna. Pripojil sa na Kazateľov pokyn k skupine fremenov, ktorí sa označovali ako Zarr Sadus a oficiálne jej oznámil, že vystupuje zo služieb rodu Atreidov a pridáva sa na druhú stranu.
Jessica mala akýsi plán, ktorý Hayt-Idaho teraz ohrozoval. Dokonca sa ho chystala zabiť...
Pre neho však boli jej prípravy priehľadné ako sklo, čo ju značne ohromilo. Prijala jeho odchod zo služieb Atreidov a on to celé urobil tak, že si to mohla vyložiť iba jediným spôsobom -> že vstúpil do Farad´nových služieb... Oznámil jej, že požiada Farad´na, aby ju v tichosti poslal späť na Wallach, že je príliš nebezpečnou hračkou.
Cítil, že sa z neho stáva fremen. (Schopný desivých rozhodnutí? - pozn. autora.)

Po návrate na Arrakis oznamuje Alii, že Jessica cvičí Farad´na a pripravuje ho na zásnuby s Ghanimou. Podal jej presnú, mentatskú správu o udalostiach. Tvrdil, že odvezením Jessiky na Salusa Secundus iba plnil jej príkazy.
Alia ho vysiela dozerať na jednania Džávida so vzbúreneckými kmeňmi do síča Tabr. Mala ho odviesť jej obľúbená amazonka Zia a vrátiť sa i s toptérou naspäť. On z toho urobil mentatský záver, že sa mu má stať "nehoda" a odletel nakoniec sám, plačúc nad stratou tej Alie, ktorú poznal.

Za ničením kanátov a zmenou podnebia Arrakis (ktorú spôsoboval Leto II.) cítil nejaký skrytý význam. Z odkazu od Gurneyho Hallecka sa dozvedá, že Alia vie o tom, že Leto žije. Žiada Stilgara, aby o tom mohol poslať zo síča odkaz Jessike, ten to však zamieta, odôvodňujúc to dohodou o neutralite. Podľa neho ani nie je isté, či je odkaz od Gurneyho a navyše Jacurutu považoval už za dávno zničené.
Musel Stilgara prinútiť, aby zobral Ghanimu a zo síča utiekol. Opakovane sa ho snaží presvedčiť o posadnutosti svojej ženy. Stilgar to prijíma, rozhodujúce však preňho budú až výsledky skúšky, ktorú sa však vzhľadom k jej závažnosti zdráhal vyhlásiť. Nebol si istý, či z Hayta nehovorí iba urazený manžel paroháč. Márne sa ho Hayt-Idaho snažil presvedčiť o spojení Alie, Jacurutu, sprisahania proti dvojčatám a predaja červov mimo planétu. Stilgar odmieta porušiť neutralitu. Ponúka mu legálny súboj s Džávidom, ako milencom jeho ženy.

Keď sa mu ho nepodarilo presvedčiť, zostáva mu už iba jedna možnosť...
Zabije nožom Džávida pred Stilgarovými očami a poruší tak neutralitu, ktorú Stilgar deklaroval. Častuje ho tými najhoršími urážkami, až ho Stilgar v zúrivosti zabije.
Dosiahol tak svoj cieľ: Stilgar zabil Aliinho muža a bol zodpovedný aj za smrť jej milenca a neostávalo mu nič iné, iba vziať Ghanimu a utiecť zo síča Tabr...


"Dve smrti pre Atreidov. Tá druhá z rovnako hlúpeho dôvodu, ako tá prvá."

posledné slová Hayt-Idaha (DD)


Jeho telo skončilo v huanui síča Tabr.


Pozri tiež