Heinali-Heinali

Z Herbert's dune


Heinali-Heinali bol názov stupňa sily vetra na Arrakis, používaný fremenmi.