Heinali-heinali

Z Herbert's dune

Heinali-heinali - strhávač ľudí; fremenský výraz pre storázový vietor.