Hessra

Z Herbert's dune


Hessra - takmer neznáma, nikým nechcená zmrznutá planéta s takmer nedýchateľnou, kyslou a veternou atmosférou. So zlúčenín v atmosfére mal ľad na planéte zelenkavo modrú farbu. Sídlo skupiny kogitorov, ktorí sa (už okolo 2 000 P.G) dobrovoľne izolovali od ľudstva aby mohli rozjímať, a ich pomocníkov. Žili tu v pevnosti s kovovými vežami, vybudovanej v skale a pokrytej snehom. V roku 174 P.G. planétu nakrátko opustili, pretože ich pomocníci postupne vymierali a obrátili sa na Ligu vznešených so žiadosťou o ich doplnenie.

V roku 164 P.G. navštívili centrum Synchronizovaných svetov Corrin a boli prijatí Erasmom. Kogitori sa ponúkli ako prostredníci medzi Omniom a ľuďmi. Omnius súhlasil s trvalým ukončením bojov, ale iba v prípade, ak tak oficiálne urobí i Liga vznešených.


Zdroj


Planéty Duniverza
III Delta Kaising | III Delta Pavonis | Aclin | Al-Dhaneb | Alfa Corvus | Anbus IV | Andioy | Arbelough | Arrakis | Atar | Balút
Barandik | Bela Tegeuse | Bellos | Biarek | Bifkar | Buzell | Beakkal | Caladan | Canidar II | Cerbol | Corrin | Dan | Dur
Ekaz | Ellram | Enfeil | Gaar | Gammu | Gamont | Giedi Prima | Gináz | Grumman | Hagal | Harmonthep | Hessra | Honru | Chusúk
Iks | Kadríš | Kaitan | Kapitula | Kirana Alef | Kirana III | Kolhar | Kolónia Peridot | Kolónia Vertree | Komider | Kroinin | Lampadas
Lankiveil | Lernaeus | Markon | Molitor | Muritan | Narádž | Niazi | Niusche | Novebruns | Palma | Parella | Parmentier | Pilargo
planéty Danu | Quadra | Ponciard | Poritrin | Rakis | Reenol | Relicon | Renditai | Rhisso | Riches | Risp VII | Rocu
Rom | Ros-Jal | Rossak | Gama Waiping - Salusa Secundus | Semba | Seneca | Seprek | Sikun | Souci | Spojka | | Tarahell | Terra
Thalim - Tleilax (Tlulax) | Tulapin | Tyndall | Ularda | Uzol | Walgis | Wallach VI, VII a IX | Xuttuh
Yardin | Yondair | Zabulon | Zanbar | Zanovar