Hraničný val

Z Herbert's dune


Hraničný val - umelo vytvorené pohorie (miestna výška 900 metrov), ktoré chránilo Sarír pred prenikaním nepovolaných ľudí a čiastočne i pred poveternostnými vplyvmi vlhkého okolia. Na jeho stavbu bol použitý materiál z hory Idaho, ktorá bola prakticky úplne zrovnaná so zemou a stratila sa z mapy Arrakis.
Po jeho vrchole viedla Kráľovská cesta. V týchto miestach bol široký 700 metrov.