Hwi Nori

Z Herbert's dune

Hwi Nori ( - ), Malkyho neter, ktorému sa pozoruhodne podobala (k jej "výrobe" boli použité jeho bunky). Bola splodená v rámci Iksanského šľachtiteľského programu na post zástupkyne Iksu u dvora. Mala svojou osobnosťou okúzliť Božského imperátora, dovolávať sa jeho stratenej ľudskosti.

Mala tmavú pleť a oválnu tvár s pravidelnými rysmi, pokojnými hnedými očami a žiarivo hnedými vlasmi. Bola veľmi milá a otvorená, silne empatická. Vyžaroval z nej vnútorný pokoj, ktorý sa prenášal i na ostatných. Mala i benegesseritský výcvik (ale jej neotrasiteľná úprimnosť jej znemožnila stať sa jednou z nich) a Myseľ prvého prebudenia, tú základnú myseľ, ktorá prichádza s prvotným šokom uvedomenia po narodení.
Narodila sa priamo na planéte Iks. Svojich rodičov nepoznala, povedali jej, že obaja zomreli, keď bola ešte veľmi malá. Jej učitelia boli špecialisti, dokonca i niekoľko benegesseriťaniek. Podľa Letových vlastných slov bola počatá a aj sa narodila v stroji, ktorým sa Iks snažil zvýšiť predzvestné schopnosti navigátorov Kozmickej gildy a znížiť tak ich závislosť na melanži. (Informácie nezávislé od Leta tvrdili, že to bolo za štítom - pravdepodobne nepriestor, ktorého tvorcom, resp. navrhovateľom bola Kozmická Gilda.) Dokonca predpokladal, že Malky mohol byť jej otcom. Bola výsledkom bunkovej rekonštrukcie, na ktorú dodal príslušné návody Bene Tleilax.


"Vyzerala ako stelesnenie dobroty, jej iksanskí páni ju zjavne vypestovali a vychovali práve pre túto vlastnosť, pretože si starostlivo vypočítali, aké účinky to bude mať na Božského imperátora. Prostredníctvom svojich zdedených pamätí ju Leto videl ako ideálnu mníšku, láskavú, sebaobetavú, dokonale úprimnú. Taká bola jej základná povaha, to bolo jej pravé ja. Pripadalo jej najľahšie byť pravdovravnou a otvorenou - skrývať niečo bola schopná iba vtedy, keď tým chránila pred bolesťou iných. Ten posledný rys považoval za najhlbšiu zmenu, ktorú jej boli schopné benegesseriťanky vštiepiť. Skutočné jednanie Hwi Nori zostávalo otvorené, citlivé a prirodzene milé. Leto v nej vycítil drobnú stopu manipulatívnej vypočítavosti. Zdalo sa, že rýchlo reaguje, že netrpí vnútornými rozpormi, vie výborne počúvať (ďalší rys Bene Gesseritu). Nebolo v nej nič otvorene zvodného, ale práve tento fakt ju pre neho robil nadmieru zvodnou."

Úvahy Leta II. o Hwi Nori (BID)


Leto II. v minulosti zabil jedného z jej predkov, ktorý sa ho pokúsil zavraždiť.

O panenstvo prišla v sedemnástich, ešte na Ikse, od mladíka, ktorý ju hrozne potreboval. Neskôr sa domnievala, že sa jednalo o skúšku hĺbky jej empatických schopností.

Tušila, že Leto sa pre svoju tisícročnú existenciu rozhodol preto, že svojim predzvestným zmyslom videl v budúcnosti niečo, čomu sa dalo zabrániť iba takouto obeťou.

Nahradila Iya Kobata vo funkcií iksanského vyslanca na Rakis. Mala vtedy približne 26 rokov. Jej úlohou bolo zistiť, ako naozaj funguje náboženstvo Pána Leta a ako vytrhol náboženskú kontrolu z rúk Bene Gesseritu.
Na samotného Leta urobila veľký dojem a považoval ju za výnimočného človeka - a to si pritom uvedomoval, že jej úlohou bolo práve takýto dojem urobiť. Nerobila to však vedome, jednoducho to bolo v nej.

Stretla (stretávala) sa s gholom Duncana Idaha, ktorý sa do nej zahľadel. Duncan ju priťahoval fyzicky a Leto psychicky.

Leto jej prezradil svoj osud: "Každá časť, ktorá zo mňa vznikne, bude mať v sebe kúsok môjho vedomia, stratený a bezmocný. To je tá hrôza, ktorej sa nedokázal postaviť môj otec a ktorej sa snažil zabrániť: To nekonečné delenie slepej identity. Malá perla môjho vedomia prejde do každého piesočného červa a každého piesočného pstruha - bude vedieť, ale nebude môcť pohnúť jedinou bunkou, bude bdieť v nekonečnom sne." Bola tým zhrozená a nechápala, prečo sa rozhodol pre takýto život. Sľúbila mu, že sa to nik od nej nedozvie. Leto jej povedal, že to urobil preto, lebo to zabráni niečomu, čo videl v alternatívnej budúcnosti, zániku Zlatej cesty. Vysvetlil jej podstatu svojho konania... a požiadal ju o ruku. Hwi Nori súhlasila.

Krátko potom došlo k útoku Tvarových Tanečníkov na sídlo veľvyslanectva Iksu, ale utrpela iba ľahké zranenie (Organizátorom útoku bol Malky). Leto ju dal hneď potom povolať k sebe a vysvetlil, aká bude jej úloha v ich spoločnom živote...
Na konci Slávnosti desaťročia verejne oznámil svoj úmysel vziať si ju za ženu - bola to jeho prvá nevesta po viac ako tisíc rokoch. Svadba sa mala konať podľa starých fremenských obradov v dedine Tabur v Saríre.

Napriek tomu všetkému ju Duncan stále priťahoval. Nakoniec ho sama vyhľadala. Bola stvorená k tomu, zviesť Atreida. A Duncan bol v mnohých ohľadoch viac Atreides ako mnohí, ktorí sa s tým menom narodili. Nedokázala tomu odolať a stali sa z nich milenci... Došlo k tomu iba raz a ona sama to Letovi potom povedala. Duncana milovala, ale Leto ju potreboval oveľa viac (jej empatická podstata). Cítila v Letovi čestnosť a dobrotu, a to Duncan nebol schopný pochopiť.

Moneo zorganizoval spoločné stretnutie s ňou a Idahom. Porozprával im, ako ho Leto skúšal (dal mu nahliadnuť do hrôzy, ktorá by nastala, ak by nezvolil to, čo si zvolil), no zdalo sa, že Duncan to nepochopil. Svojim chovaním spôsobil, že Hwi Nori sa rozhodla, že sa už s ním nestretne.

Zahynula pádom z mosta pri úspešnom pokuse o zavraždenie Božského imperátora Leta II. Atentátnikmi boli Siona, ghola Duncana Idaha a Nayla.