Irulán - Arrakis sa prebúdza

Z Herbert's dune

"Muad´Dib skutočne videl budúcnosť, ale musíte pochopiť, aké obmedzenia táto schopnosť mala. Uvažujte o zraku. Máte oči, ale bez svetla nevidíte. Ak stojíte na dne údolia, nevidíte viac než to údolie. Práve tak si nemohol Muad´Dib vždy vybrať, akým smerom cez záhadný terén pozerať. Učí nás, že jediný nesprávny záver z proroctva, napríklad voľba jedného slova miesto iného, by mohol celkový náhľad na budúcnosť zmeniť. Učí nás, že "Vízia času je široká, avšak keď ňou prejdeš, z času sa stanú úzke dvierka." A vždy bojoval proti pokušeniu zvoliť jasný, bezpečný smer a varoval: "Taká cesta vedie vždy nadol k stagnácií." (D)


"Táto fremenská adaptácia náboženstva je preto zdrojom toho, čo dnes poznáme ako "Stĺpy vesmíru", ktorých kwizara tafnídovia sú medzi nami všetkými so znameniami, dôkazmi a proroctvom. Prinášajú nám arrakénsku mystickú syntézu, ktorej hlbokú krásu zosobňuje dojímavá hudba, vychádzajúca síce z tradícií, ale poznamenaná novým uvedomením. Kto nepočul a nebol hlboko dojatý "Chválospevom starca"? Vliekol som svoje nohy púšťou, kde k návšteve zvala fatamorgána. Dychtivý slávy, lačniaci po nebezpečenstve, túlal som sa po obzoroch al-Kulábu, a videl, ako hory zarovnáva čas túžiac nájsť a zhltnúť ma. A uvidel som ako blesk priletieť vrabcov odvážnejších ako útočiaci vlk, aby sa usadili na strome mojej mladosti. Počul som ten kŕdeľ na svojich vetvách a ich zobáky a drápy zajali ma." (D)


"Takto vám radí padišáh imperátor: Ak chcete zisky, musíte mať moc. Tieto slová sú pravdivé, ale pýtam sa sám seba: Kto je chátra a kto sú tí, ktorým sa vládne?"

Arrakis sa prebúdza - tajné posolstvo Muad´Diba Landsraadu (D)


"A nastal ten deň, kedy sa Arrakis postavil do stredu vesmíru, pripravený otáčať jeho behom." (D)


"A Muad´Dib sa postavil pred nich a povedal: Hoci my považujeme zajatcov za mŕtvych, ona napriek tomu skutočne žije. Pretože jej semeno je semenom mojím a jej hlas mojim hlasom. A ona vidí do najvzdialenejších diaľok možnosti. Je tomu tak, do údolia nepoznateľného ona vidí kôli mne." (?,D)


"Bol vojakom i mystikom, ludožravým monštrom i svätým, prefíkaným i nevinným, ušľachtilým i bezohľadným, menej ako bohom, viac ako človekom. Muad´Dibove motívy nemožno posudzovať žiadnym bežným meradlom. Vo chvíli svojho vrcholného víťazstva videl, ako naň číha smrť, avšak výzvu zrady akceptoval. Povedali by ste, že ho k tomu viedol zmysel pre spravodlivosť? Nezabudnite, že teraz hovoríme o Muad´Dibovi, ktorý velil bojovým bubnom potiahnutým kožou svojich nepriateľov, o Muad´Dibovi, ktorý poprel Konvencie svojej vojvodskej minulosti mávnutím ruky a pritom iba poznamenal: Som Kwisatz Haderach. To je dostatočný dôvod." (D)