Isnád

Z Herbert's dune

Isnád - najvyššia rada síča.