Juno

Z Herbert's dune


Juno bola geniálna taktička a manipulátorka žijúca v čase súmraku Starého impéria, revolucionárka, milenka Agamemnóna, po smrti Tlaloca vodcu Titánov, prvá z kymekov. Nebolo to jej pravé meno, prijala ho podľa kráľovnej rímskych bohov, Jupiterovej manželke. Bola veľmi príťažlivou ženou, s úzkou tvárou a čiernymi vlasmi.

S Andrewom Skourosom, budúcim Agamemnónom, sa zoznámila ako teenager pri hraní zložitých bojových simulácii na sieti Starého impéria. Jej skutočné meno bola Julianna Parhiová, ako Juno vystupovala na sieti. To ona dala dohromady Tlaloca a Agamemnóna a vytvorila tak - v snahe zvrhnúť Staré impérium - zárodok budúcich Titánov. Jej nápadom bolo tiež využiť počítače ako armádu, ak by sa podarilo im vštiepiť ľudské ambície. Podarilo sa jej pre túto myšlienku získať geniálneho programátora menom Barbarossa, ktorý dokázal dovtedy poslušnej umelej inteligencii vštiepiť už takmer zabudnuté ľudské vlastnosti, ako zvedavosť a túžbu po expanzii.
S pomocou takto upravenej umelej inteligencie sa Tlalocovi a jeho skupinke podarilo zvrhnúť Staré impérium a nastoliť vládu Titánov.

Pod Tlalocovým vedením si Titáni rozdelili sféry vplyvu a poslušnosť si vynucovali pomocou strojov s Barbarossom upravenou umelou inteligenciou. Podarilo sa im dobiť väčšinu známej galaxie, no časť pôvodného starého impéria sa postavila na odpor: vytvorila konfederáciu známu ako Liga vznešených, ktorej sa podarilo Titánov odraziť a zachovať si svoju nezávislosť. Tlaloc bol rozhodnutý rebelov poraziť, no ani nie po desiatich rokoch od nástupu jeho vlády pri tragickej nehode zahynul. Jeho nástupcom sa stal práve Agamemnón.

Agamemnón plánoval vládnuť stáročia; Juno a on sa preto rozhodli podstúpiť riskantnú operáciu: preniesli svoj mozog do špeciálnej schránky tak, aby sa dal pripojiť k mechanickému telu a svoje organické telo odvrhli - tak vznnikli prví dvaja kymekovia. Čoskoro sa k nim pridali i ostatní z Titánov.

Agamemnón a jeho skupina vládli 100 rokov, keď pôžitkársky Xerxes - aby mal viac času na zábavu - ľahkovážne predal svojej umelej inteligencii príliš veľké prístupové práva. Počítačová sieť prevzala vládu nad planétou a veľmi rýchlo sa rozšírila na celú oblasť, ktorej vládli Titáni. Sama seba nazvala Omnius - a Titáni sa po 100-ročnej vláde museli skloniť pred svojim novým pánom.

Omnia nenávidela a celé milénium sa spolu s Barbarossom, Agamemnónom, Ajaxom, Dantem a Xerxom snažila nájsť spôsob, ako ho poraziť. Po porade s ostatnými sa rozhodla najskôr sústrediť na protivníka, ktorého všetci považovali za slabšieho - na Ligu vznešených. Po jej porážke chceli obrátiť plnú pozornosť na Omnia.

Zostala i po premene na kymeka Agamemnónovou partnerkou.

Zúčastnila sa spolu s Xerxom a Agamemnonom neúspešného útoku na Rossak, ktorý bol pomstou za zavraždenie Barbarossu čarodejnicami z Rossaku. Podieľala sa i na krvavom potlačení vzbury hrethgir na Zemi a osobne zlikvidovala kogitora Ekla, ktorý Titánom pred mnohými stáročiami pomohol k moci.


V roku 177 P.G., 25 rokov po vypuknutí Služobníckeho džihádu z pôvodných dvadsiatich Titánov žili už len štyria - Agamemnon, Juno, Dante a Xerxes. Spolu s Agamemnonom, Dantem a Beowulfom ich Omnius vyslal rozhodnúť vlečúci sa boj o Anbus IV. Anbus IV sa kymekom však získať nepodarilo.
Navyše aj ich šanca, že sa podarí zvrhnúť Omnia, bola stále menšia a menšia - z pôvodných dvadsiatich Titánov zostali len štyria. Agamemnón sa dokonca pohrával z myšlienkou, že by zničili Omniove transoči a unikli do neznámeho vesmíru. To by však považoval za potupnú porážku, s ktorou by sa nezmieril. Neo-kymek Beowulf však poskytol Titánom novú nádej - študoval Barbarossove metódy programovania mysliacich strojov a prišiel na spôsob, ako transoči oklamať. Teraz mohli Titáni svoju vzburu otvorene plánovať bez strach u odhalenia.

V roku 175 P.G. došlo k ďalšiemu tajnému stretnutiu Titánov, na ktorom preberali svoje možnosti proti Omniovi. Zaregistrovali už i podivné kolapsy planét Synchronizovaných svetov, ktoré spôsobovala aktualizácia Omnia infikovaná Vorianom Atreidom a rozvážaná Seuratovou aktualizačnou loďou (oni však príčinu porúch nepoznali, no predpokladali, že sa jedná o útok Ligy vznešených). Tiež sa preberal pôvod záhadného nepriateľa, ktorý pomohol Džihádu v boji o planétu Iks - Titáni správne predpokladali, že by sa mohlo jednať o dávno stratenú Hekaté. Dohodli sa, že sa pokúsia vytvoriť si tajne svoju vlastnú skupinu neo-kymekov, z ľudí, ktorí budú oddaní im a nie Omniovi.

V roku 174 P.G., po smrti Xerxa, sa zvyšní Titáni rozhodli, že už nebudú čakať a pri najbližšej príležitosti sa pokúsia Omnia zvrhnúť. Omnius krátko nato Agamemnónovi prikázal, aby zlikvidoval bývalú Titánku Hekaté, ktorá sa spojila s ľuďmi a zničila jeho kópiu na Bela Tegeuse. Zároveň mal na planéte nainštalovať jeho nové vtelenie; ľudia s obsadením planéty príliš dlho váhali. Agamemnón sa rozhodol chopiť príležitosti a v roku 173 P.G. spolu so zvyškom Titánov, Beowulfom a 117-timi neo-kymekmi planétu dobil a zahájil tak svoju vojnu proti Omniovi i hrethgir.

V roku 166. P.G. pristálna na Bela Tegeuse Hekaté a po tisicke rokov sa opätovne stretla s Agamemnonom a Juno. Tak sa obaja dozvedeli, že za Bela Tegeuse môžu vďačiť práve jej a jej atómovému "darčeku" miestnemu Omniovi. Svoje ďalšie kontakty s hrethgir si však nechala pre seba. Navrhla im spojenie s ľuďmi proti spoločnému nepriateľovi, to však Agamemnon rázne odmietol.


Pozri aj


Zdroj