Kapitula

Z Herbert's dune


Kapitula alebo Kapitulná planéta je termín používaný pre sídelnú planétu Bene Gesseritu. Do smrti Leta II. ňou bol Wallach IX.

Je veľmi pravdepodobné, že potom si Sesterstvo našlo inú planétu, kde presunulo svoje hlavné sídlo. Táto planéta bola veľmi úrodná. Samotná Kapitula (planetárne centrum) bola - vzhľadom k moci, ktorá sa v nej sústreďovala - pomerne malá. Obklopoval ju prstenec záhrad a sadov, za ktorým ležala úhľadná šachovnica súkromných domov s vlastnými statkami. Hlavný komplex poschodových budov (budova) sa označoval ako Centrála. Na pláňach okolo sa pásol zvláštny druh dobytka, ktorý bol veľmi citlivý na cudzie pachy a v prípade ich zacítenia sa splašil a začal bučať. Samotné dopravné cesty v centre rozmiestnil jeden z prvých tamojších bašárov tak, aby nimi nikto nemohol prejsť nepozorovane. Navonok to však všetko vyzeralo náhodne a chaoticky.
Mali i podzemnú dopravnú dráhu a rozsiahly automatizovaný systém doručovania tajných (tzv. Neverejná pošta - NP) i verejných správ.

Kapitula bola skrytá za hradbou nekorábov a jej súradnice neboli zaznamenané nikde inde, iba v mysliach ľudí, ktorý ich mali poznať. Obyvatelia boli označkovaní špeciálnymi feromónmi, takže ich rozpoznávala miestna fauna (zrejme forma ochrany) a všetci mali gény Siony, ktoré ich chránili pred vypátraním predzvestným zmyslom. Všetci, ktorí poznali jej polohu, mali implantované dávkovače šéry.

Po zničení Rakis sa stala novým domovom pre piesočného červa a rozbehol sa tu nový cyklus červ - melanž. Sesterstvo tu predtým malo sídlo minimálne 1500 rokov. Planéta nemala vysoké horské útvary, akým bol Štítový val na Arrakis, preto po jej premene na púšť mohli ľudia žiť iba v polárnych oblastiach.


SídlaPlanéty Duniverza
III Delta Kaising | III Delta Pavonis | Aclin | Al-Dhaneb | Alfa Corvus | Anbus IV | Andioy | Arbelough | Arrakis | Atar | Balút
Barandik | Bela Tegeuse | Bellos | Biarek | Bifkar | Buzell | Beakkal | Caladan | Canidar II | Cerbol | Corrin | Dan | Dur
Ekaz | Ellram | Enfeil | Gaar | Gammu | Gamont | Giedi Prima | Gináz | Grumman | Hagal | Harmonthep | Hessra | Honru | Chusúk
Iks | Kadríš | Kaitan | Kapitula | Kirana Alef | Kirana III | Kolhar | Kolónia Peridot | Kolónia Vertree | Komider | Kroinin | Lampadas
Lankiveil | Lernaeus | Markon | Molitor | Muritan | Narádž | Niazi | Niusche | Novebruns | Palma | Parella | Parmentier | Pilargo
planéty Danu | Quadra | Ponciard | Poritrin | Rakis | Reenol | Relicon | Renditai | Rhisso | Riches | Risp VII | Rocu
Rom | Ros-Jal | Rossak | Gama Waiping - Salusa Secundus | Semba | Seneca | Seprek | Sikun | Souci | Spojka | | Tarahell | Terra
Thalim - Tleilax (Tlulax) | Tulapin | Tyndall | Ularda | Uzol | Walgis | Wallach VI, VII a IX | Xuttuh
Yardin | Yondair | Zabulon | Zanbar | Zanovar