Kolhar

Z Herbert's dune


Kolhar - nehostinná, no obývateľná planéta s mrazivým podnebím a obmedzenými zdrojmi, známa z obdobia Služobníckeho džihádu. Nachádzala sa v blízkosti Rossaku, v susedstve obchodných ciest do Ginázu.

Obyvateľstvo planéty bolo nepočetné, hlavné sídlo ich malo iba pár sto tisíc.

Táto planéta sa mala stať sídlom tajných lodeníc, kde hodlala Norma Cenva vyrábať lode zakrivujúce priestor na boj proti Synchronizovaným svetom. Lodenice sa začali vo veľkom budovať v roku 173 P.G., prvé lode zakrivujúce priestor ju opustili v roku 166 P.G., v tom čase aspoň čiastočne riadené zložitými počítačovými systémami vyvinutými Normou Cenvou.


Zdroj


Planéty Duniverza
III Delta Kaising | III Delta Pavonis | Aclin | Al-Dhaneb | Alfa Corvus | Anbus IV | Andioy | Arbelough | Arrakis | Atar | Balút
Barandik | Bela Tegeuse | Bellos | Biarek | Bifkar | Buzell | Beakkal | Caladan | Canidar II | Cerbol | Corrin | Dan | Dur
Ekaz | Ellram | Enfeil | Gaar | Gammu | Gamont | Giedi Prima | Gináz | Grumman | Hagal | Harmonthep | Hessra | Honru | Chusúk
Iks | Kadríš | Kaitan | Kapitula | Kirana Alef | Kirana III | Kolhar | Kolónia Peridot | Kolónia Vertree | Komider | Kroinin | Lampadas
Lankiveil | Lernaeus | Markon | Molitor | Muritan | Narádž | Niazi | Niusche | Novebruns | Palma | Parella | Parmentier | Pilargo
planéty Danu | Quadra | Ponciard | Poritrin | Rakis | Reenol | Relicon | Renditai | Rhisso | Riches | Risp VII | Rocu
Rom | Ros-Jal | Rossak | Gama Waiping - Salusa Secundus | Semba | Seneca | Seprek | Sikun | Souci | Spojka | | Tarahell | Terra
Thalim - Tleilax (Tlulax) | Tulapin | Tyndall | Ularda | Uzol | Walgis | Wallach VI, VII a IX | Xuttuh
Yardin | Yondair | Zabulon | Zanbar | Zanovar