Kráľovna noci

Z Herbert's dune

Kráľovna noci - tŕnitý krík, rastúci na Arrakis.