Lampadas

Z Herbert's dune

Lampadas bola školská planéta Bene Gesseritu. Bolo tu umiestnené najlepšie a najväčšie vzdelávacie zariadenie, aké Sesterstvo malo a pôsobili v ňom najlepšie učiteľky a učitelia.

Jej presná poloha sa z bezpečnostných dôvodov tajila a dostali sa sem iba benegesseritské Sestry, akolytky a postulantky a malé množstvo starostlivo vybratých mužov - učiteľov či cvičiteľov a zvlášť nádejných žiakov, ktorí mali predpoklady byť v budúcnosti Sesterstvu užitoční.

Nachádzala sa tu i benegesseritská Pevnosť.

Planéta bola dobytá Ctenými Matre a všetci zahynuli - pravdepodobne bola úplne devitalizovaná (nespoľahlivý údaj - 10 miliárd obyvateľov, z toho zahynulo minimálne 7 622 014 Ctihodných matiek).
Planéty Duniverza
III Delta Kaising | III Delta Pavonis | Aclin | Al-Dhaneb | Alfa Corvus | Anbus IV | Andioy | Arbelough | Arrakis | Atar | Balút
Barandik | Bela Tegeuse | Bellos | Biarek | Bifkar | Buzell | Beakkal | Caladan | Canidar II | Cerbol | Corrin | Dan | Dur
Ekaz | Ellram | Enfeil | Gaar | Gammu | Gamont | Giedi Prima | Gináz | Grumman | Hagal | Harmonthep | Hessra | Honru | Chusúk
Iks | Kadríš | Kaitan | Kapitula | Kirana Alef | Kirana III | Kolhar | Kolónia Peridot | Kolónia Vertree | Komider | Kroinin | Lampadas
Lankiveil | Lernaeus | Markon | Molitor | Muritan | Narádž | Niazi | Niusche | Novebruns | Palma | Parella | Parmentier | Pilargo
planéty Danu | Quadra | Ponciard | Poritrin | Rakis | Reenol | Relicon | Renditai | Rhisso | Riches | Risp VII | Rocu
Rom | Ros-Jal | Rossak | Gama Waiping - Salusa Secundus | Semba | Seneca | Seprek | Sikun | Souci | Spojka | | Tarahell | Terra
Thalim - Tleilax (Tlulax) | Tulapin | Tyndall | Ularda | Uzol | Walgis | Wallach VI, VII a IX | Xuttuh
Yardin | Yondair | Zabulon | Zanbar | Zanovar