Liet Kynes - Arrakiská príručka

Z Herbert's dune
Verze z 8. 11. 2008, 11:18, kterou vytvořil >Historik (nové)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

"Vzhľadom k jednosmernému chápaniu času, do ktorého zostáva ponorená bežná myseľ, majú ľudia tendenciu dívať sa na všetko ako na postupný, na slová orientovaný rámec. Táto mentálna pasca má za následok veľmi krátkodobé pojatie efektivity a následkov, stav sústavných, neplánovaných odpovedí na objavujúce sa krízy." (DD)