Man of Two Worlds

Z Herbert's dune

Man of Two Worlds je komediálny román Franka a Briana Herberta. Podľa slov Briana Herberta bola myšlienka na príbeh jeho a bol i autorom prvého konceptu. Jeho otec bol vtedy veľmi zaneprázdnený. Asi po roku mu ten koncept ukázal, a Frank Herbert ho upravil a vložil doň hŕbu bláznivého humoru, ktorý je často pripisovaný nesprávne práve Brianovi (pôvodne to mala byť vážne pojatá kniha).

Obsah


Prvé vydanie

  • Názov: Man of Two Worlds
  • Vydanie: 1986
  • Formát:
  • Vydavateľ: Putnam
  • Obálka:
  • Jazyk: anglicky
  • Počet strán:
  • ISBN:


Ostatné vydania


Bibliografia Franka Herberta
Epos o planéte Duna - Duna (1963) | Spasiteľ Duny (1969) | Deti Duny (1976) | Božský imperátor Duny (1981) | Kacíri Duny (1984) | Kapitula: Duna (1985)
Cyklus Pandora - Vyslanci do prázdna (1966, 1978) | Kristova epizóda (1979) | Lazarov efekt (1983) | Faktor nanebovzatia (1988)
Sci-fi - The Dragon in the Sea (1955) | The Green Brain (1966) | The Eyes of Heisenberg (1966) | The Heaven Makers (1967) | Bariéra Santaroga (1967/68)
Mučená hviezda (1970) | The Worlds of Frank Herbert (1970) | Stvoritelia boha (1972) | Hellstrom´s Hive (1973) | The Book of Frank Herbert (1973, 1984)
The Best of Frank Herbert (1975) | Experiment Dosada (1977) | Direct Descent (1980) | The Priests of Psi (1980) | Nebula Winners 15 (1981, ed.)
The White Plague (1982) | Eye (1985) | Man of Two Worlds (1986) | The Notebooks of Frank Herbert´s Dune (1988)
Songs of Muad´Dib: The Poetry of Frank Herbert (1992) | Cesta k Dune (2005)
Non-fiction - Survival and the Atom (1952) | New World or No World (ed., 1970) | The Soul Catcher (1972) | Treshold: The Blue Angels Experience (1973)
Without Me You Are Nothing: The Essential Guide to Home Computers (1980)