Matár

Z Herbert's dune

Matár - dážď piesku, vyneseného do veľkých výšok búrkou a pri jej ochabnutí dopadajúceho späť na zem.