Melanžový tranz

Z Herbert's dune

Melanžový tranz alebo červí výlet - extatický stav vyvolaný požitím veľkej dávky melanže. U disponovaných jedincov aktivizoval schopnosť nahliadnuť do budúcnosti.