Muňoza Chenová

Z Herbert's dune


Muňoza Chenová († cca 177 P.G.) - poslankyňa Parlamentu Ligy vznešených v období 25 rokov po vypuknutí Služobníckeho džihádu. Bola zástupkyňou Pincknonu, vzdialenej planéty Ligy. Stála v opozícii proti Iblisovi Ginjovi a protestovala proti neustále rastúcej moci Rady Džihádu.
Krátko nato bola obvinená zo spolupráce s mysliacimi strojmi a popravená alebo zavraždená.


Zdroje