Nápověda:Obsah

Z Encyklopedie Duny
Verze z 28. 2. 2011, 23:30; Historik (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání


Tento článok opisuje ako začať nový článok.

Podrobnosti o upravovaní článkov a značkách používaných pri písaní článkov sa dozviete na stránke Prehľad editácie stránok.

Obsah

Všeobecné zásady

  • Skôr ako začnete písať svoj článok, zistite si, či už niekto nenapísal podobnú stránku pred Vami.
  • Odkazy na neexistujúce články sú vo Wikipédii zobrazené ako "červené odkazy" na rozdiel od "modrých/hnedých odkazov", ktoré odkazujú na existujúce články.

Ako začať novú stránku

Existuje viacero možností ako začať nový článok:

  1. Zadaním jeho internetovej adresy
  2. Pomocou vyhľadania jej názvu
  3. Z existujúceko odkazu

Vytvorenie článku zadaním jeho internetovej adresy (URL)

Jedna z najľahších ciest ako začať nový článok je zadať vo vašom internetovom prehliadači adresu stránky podobnú nižšie uvedenej:

http:http://www.dune.cz/index.php/Príklad_nového_nadpisu

(Všimnite si podčiarknutie medzier!!)

Zameňte "Príklad_nového_nadpisu " za požadovaný názov článku. Napríklad na vytvorenie článku o fremenoch napíšte:

http://http://www.dune.cz/index.php/Fremeni

Táto adresa otvorí vzorovú stránku, ktorá vás informuje, že na stránke ešte nie je žiadny text. Takže, kliknite na odkaz "Úprava" v hornej časti stránky a hotovo - práve upravujete novú stránku...

Pomocou vyhľadania jej názvu

Napíšte do vyhľadávacieho okienka presný názov článku a stlačte tlačidlo Choď. Ak sa zobrazí už existujúci článok, znamená to, že článok pod vaším názvom už bol vytvorený (niekedy dokonca len ako nadpis bez textu). Môžete ho teda doplniť resp. napísať doň prvý text.

Ak stránka nebola nájdená, kliknite na červeno zobrazený text: Hledáno: "Názov hľadaného článku" a stránka s vami hľadaným nadpisom sa otvorí a je pripravená na upravovanie.

Začať stránku z existujúceho odkazu

Rýchlym spôsobom je začať novú stránku z odkazu na jej nadpis. Ako čítate stránky Wiki Duny, často zbadáte odkazy na stránky, ktoré ešte neboli napísané (ako tento:Príklad nadpisu článku poznámka - toto nie je skutočný funkčný odkaz). Odkazy na nenapísané stránky sa zobrazujú červeno. Kliknite na odkaz a prídete na stránku, ktorá vraví:

Nasledovali ste odkaz na stránku ktorá ešte neexistuje.
Na vytvorenie stránky začnite písať do boxu nižšie:

Jednoducho začnite písať článok do okienka na úpravy na stránke nižšie. Keď skončíte, stlačte tlačidlo "Ulož článok".

Pred stlačením Ulož článok môžete najskôr kliknúť na tlačidlo "Zobraz náhľad", aby ste si skontrolovali ako bude zobrazená výsledná stránka, a či ste nespravili nejaké chyby.

Vytváranie odkazov na iné stránky

Ak sa vám počas upravovania nejakého existujúceho článku zdá, že nejaké slovo alebo skupina slov by malo priamo odkazovať (vytvoriť link) na príslušný článok nesúci rovnaký nadpis, jednoducho dajte slovo alebo frázu do dvojitých hranatých zátvoriek, [[ako tu]]. Toto voláme "wikifikovanie (en - wikifying)" textu. Konvencia je taká, že takto "meníme" na odkazy vždy len prvý výskyt slova alebo skupiny slov v texte.

Keď uložíte upravovanú stránku, slovo alebo skupina slov sa bude odkazovať na článok rovnakého mena z Wiki Duny.


Odporúčanie

Pri vytváraní nových stránok je dobrým zvykom pred samotným uložením článku prekopírovať text do nejakého textového editora (napr. Wordu), tam spustiť pravopisnú kontrolu textu (lebo pri písaní do okienka na úpravy vám nič pravopis neskontroluje) a výsledný text potom prekopírovať späť do okienka na úpravy Wikipédie.

Možno ešte pohodlnejšie bude skopírovať si rovno pôvodnú verziu článku, pracovať na nej a následne vložiť upravenú verziu späť do Wiki Duny.