Naíb

Z Herbert's dune

Naíb - ten, kto prisahal, že sa živý nepriateľovi nevzdá; tradičná prísaha fremenského vodcu. Ten, kto koná všetko v prospech a pre prežitie kmeňa. "Vodca je ten, kto je najsilnejší, ten, kto prináša vodu a istotu." Starý význam slova bol "služobník síča".
Preberal oťaže z mŕtvych rúk svojho predchodcu po vyhranom súboji, alebo sa vynoril zo smrteľných súbojov medzi najsilnejšími v síči, ak starý vodca zahynul v púšti.